Cursus: Laatste Levensfase - Najaar in Bunnik, Rijswijk, Zwolle en Eindhoven | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Cursus: Laatste Levensfase - Najaar in Bunnik, Rijswijk, Zwolle en Eindhoven

Cursus ‘Laatste Levensfase’

Omschrijving:

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel eens nadenken over hun laatste levensfase, maar dat slechts weinigen hun wensen daarover op papier zetten. De meesten hebben de neiging om deze handeling uit te stellen en dat geldt ook voor mensen met Parkinson(ismen) en hun naasten/mantelzorgers. Als gevolg van toenemende problemen met spreken en schrijven kan voor u de bemoeilijkte communicatie een extra barrière vormen. En vaak is onbekend waar de benodigde informatie te vinden is. Het kan veel rust geven als u – juist in de beginfase van uw ziekte - weet dat u de dingen alvast goed geregeld heeft. In deze cursus geven wij u informatie en delen en bespreken wij verschillende zaken die van belang zijn voor u, uw naasten en mantelzorgers ter voorbereiding op de laatste levensfase.

Doelstellingen:

  • U heeft inzicht in de specifieke (medische) aspecten van de laatste levensfase bij Parkinson(ismen).
  • U kunt in veiligheid en vertrouwen met elkaar in gesprek over de laatste levensfase en aspecten die daarbij een rol spelen op fysiek, mentaal, psychisch, sociaal gebied en op gebied van zingeving en bij het dagelijks functioneren.
  • U krijgt inzicht in verschillen tussen Palliatieve zorg, Palliatieve sedatie en Euthanasie, u kent de specifieke aspecten en u wisselt van gedachten over vragen, problemen en dilemma’s hierbij – een en ander om de persoonlijke wensen te kunnen vastleggen.
  • U krijgt praktische informatie over de wilsverklaring en wensenlijst.
  • U bespreekt en bepaalt de rol van de naaste/de mantelzorger en de specifieke aspecten daarbij.

Werkwijze:

De cursus wordt gegeven door twee trainers, waarvan één de ziekte van Parkinson heeft. In de cursus maken we afwisselend gebruik van verschillende werkvormen zoals korte inleidingen, een individuele en (sub)groepsopdrachten, het bespreken van casussen, uitwisselen van ervaringen, praktische oefeningen en groepsdiscussies.

Programma dag 1. Let op, de tijden kunnen per locatie wisselen. 

Programma dag 1
9.45 - 10.00 uur Ontvangst
10.00-11.00 uur Kennismaking en Inleiding thema Laatste levensfase
11.00-11.15 uur Pauze
11.15-12.15 uur Communicatie, Voorbereiding tweede bijeenkomst
12.15-12.30 uur Afronding

Programma dag 2
9.45 - 10.00 uur Ontvangst
10.00-11.00 uur Verdieping thema Laatste levensfase, Omgaan met verliezen
11.00-11.15 uur Pauze
11.15-12.15 uur Wensenlijst/wilsverklaring en steun hierbij, Hoe verder?
12.15-12.30 uur Evaluatie en afronding

Doelgroep:

Doelgroep: Parkinson(isme)patiënten en hun partner/mantelzorger

Datum, locatie en tijd:

In het najaar worden cursussen gegeven in Bunnik, Rijswijk, Zwolle en Eindhoven. Data en tijden zijn nog niet bekend.

Aanmelden en kosten: 

Deelname aan deze cursus is € 35,00 p.p. voor leden. Voor uw partner of mantelzorger geldt hetzelfde tarief. Niet-leden betalen € 70,00 p.p. Het bedrag is inclusief koffie/thee en cursistenboek. Bij deze cursus zit geen lunch.Dit bedrag is over te maken op IBAN-nummer NL54ABNA0416257046 t.n.v. Parkinson Vereniging o.v.v. Cursus Laatste levensfase te PLAATS, uw naam en postadres.

Inschrijving vindt plaats op basis van de aanmelding via onderstaand formulier, vol = vol (max. aantal deelnemers 12 personen).

Ongeveer drie weken voor aanvang van de workshop ontvangt u een definitieve bevestiging. 

U kunt tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Wanneer u daarna annuleert of niet aanwezig bent, brengen wij het deelnamebedrag alsnog in rekening.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden

  • Per lidmaatschap mogen maximaal twee personen zich aanmelden tegen de ledenprijs (de eigen bijdrage bedraagt € 35,00 per persoon).
  • Als u geen lid bent van de vereniging bent u ook van harte welkom op onze bijeenkomsten en evenementen. U betaalt dan een bijdrage van € 70,00 per persoon.
  • U kunt tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Wanneer u daarna annuleert of niet aanwezig bent, brengen wij het deelnamebedrag alsnog in rekening.
  • Drie weken voor aanvang ontvangt u een definitieve bevestiging voor deelname aan de cursus. Deze dient u mee te nemen naar de cursus.
  • Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Privacypolicy

Privacypolicy


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap