Zwolle | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Zwolle

Parkinson Café Zwolle

Mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun omgeving hebben behoefte aan goede medische informatie en persoonlijke zorg, maar ook aan uitwisseling van ervaringen en ideeën met lotgenoten.

Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson(isme) en naastbetrokkenen. In een veilige en plezierige omgeving kan men elkaar inspireren om ondanks de ziekte een prettig en volwaardig leven te leiden.

Tijdens bijeenkomsten van het Parkinson Café worden themabijeenkomsten gehouden over alle aspecten van Parkinson(isme). Er is  tevens gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. En er is ruimte voor ontspanning.

Locatie en tijd

Woonzorgcentrum Rivierenhof
Zijpe 4
8032 HX  Zwolle

Tijd: 14:00 uur, zaal is vanaf 13:30 uur open.

Te bereiken met buslijn 4, halte: WKC Dobbe  is voor de deur van de Rivierenhof. Parkeergelegenheid bij Winkelcentrum “ de Dobbe” aan de Merwedelaan kant.

Informatie

Als u inlichtingen wilt hebben over dit programma kunt u terecht bij mevr. H. van der Honing, 038-4537581, honinghet@home.nl

Programma

11 januari 2018               
Feiten en fabels over voeding bij Parkinson(isme) Een diëtiste komt ons hierover informeren.

8 februari 2018              
Spel en psycho motorische therapie voor mensen met Parkinson(isme) We gaan meer leren en we gaan actief aan de slag. De invloed van bewegen op de hersenen op het vlak van gezondheid en welzijn.

8 maart 2018                   
Hoe kunt u zichzelf en uw naasten zo goed mogelijk voorbereiden op wat er gaat komen, als u de diagnose Parkinson(isme) heb gekregen.Welke keuzes kunt u maken en welke wensen kunt u vastleggen? Psychologe Mevr. E.Verhagen en arts P. Smid komen dit met ons bespreken. Klik hier voor de uitnodiging.    

12 april 2018                   
Indian Dance Shruti.  Bewegen op Indiase muziek is dansen vanuit het hart. Bewegingen worden door iedere deelnemer naar eigen vermogen uitgevoerd. Men kan ook zittend dansen.

17 mei 2018                    
Cognitieve stimulering bij de ziekte van Parkinson(isme) Wat houdt dat in en hoe kan het helpen bij het trager denken en handelen.

14 juni 2018      
Wat kan de rol van de bedrijfsarts zijn bij Parkinson(isme). Iemand van het UWV komt ons hier informatie over geven. Deze keer is het café op een avond!!!!!!    

13 september 2018        
Andre de Jong geeft een voordracht over de Ronnie Gardiner Methode. Deze methode beoogt door middel van oefeningen de hersenen te activeren. Dit kan leiden tot de aanleg van nieuwe en versterking van bestaande neurale netwerken. De voordracht zal een uur tot anderhalf uur in beslag nemen.

11 oktober 2018        
Twee fysiotherapeuten behandelen bekken bodem klachten bij mensen met Parkinson(isme) waaronder obstipatie en incontinentie                                                                                                        

8 november 2018       
Op verzoek van de Café bezoekers van vorig jaar herhalen we het liedjesprogramma van Janpieter Boudens en Eric Raayman. Kom gezellig luisteren en meezingen, dat is goed voor de hersenen!!!

13 december 2018       
Demonstratie van de Rollz rollator.U kunt uitproberen en ervaren. Ook kunt u persoonlijk advies krijgen of deze rollator bij u past.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap