Oegstgeest | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Oegstgeest

Parkinson Café Oegstgeest (Leiden)

Het Parkinson Café brengt mensen met Parkinson samen. Het Parkinson Café Oegstgeest richt zich op de regio Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, Sassenheim, Voorschoten, Zoeterwoude, Katwijk, Noordwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Hillegom.

Locatie

De Grote Zaal van verpleeghuis Van Wijckerslooth (Marente)
Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest.

Data en tijden

Elke derde donderdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur

Voorlopig programma eerste helft 2018 

18 januari:
Urologische en sexuologische problemen door dr. Barbara Schout, urologe, en Ellen van der Beld, sexuologe.

15 februari: 
Bekkenbodemfysiotherapie. Sprekers: Joke Dijkstra en Rosa Splinter.

15 maart:
Fysiotherapie voor Parkinsonpatiënten door Elise van der Zon, Fysiotherapeute. 

19 april:
Kristallen Tranen, door Hans Holtslag. Een handreiking bij de acceptatie van de ziekte en haar gevolgen.

17 mei:
WMO, door Jolanda van Gorkum, parkinsonverpleegkundige, en Dick de Jong, mantelzorger. Een inleiding op de problematiek rond de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals deze door de diverse gemeenten wordt uitgevoerd gecombineerd met inbreng vanuit praktijkervaringen.

21 juni:
Jubileumbijeenkomst wegens 7-jarig bestaan. Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst. 

19 juli:
Zomerprogramma.

16 augustus:
Zomerprogramma.

De bijeenkomsten van het Parkinson Café worden geopend met een demonstratie van Dr. Beat, een aangepast bewegingsprogramma voor Parkinsonpatiënten, door Koos van Touw.

Contactadres

info@parkinsoncafe-oegstgeest.nl

Communicatie

In mei 2018 zal de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingaan. Om aan de vereiste waarborging van de veiligheid van uw persoonsgegevens te voldoen, heeft de Parkinson Vereniging besloten de informatietoezending niet meer via de individuele Cafés te laten verlopen, maar rechtstreeks via de Parkinson Vereniging. Dit betekent dat u voortaan niet meer via het Parkinson Cáfe wordt geïnformeerd, maar via de vereniging. Recente informatie over alle Cafés is te vinden op de website van de Parkinson Cafés www.parkinsoncafe.nl en op de website van de Parkinson Vereniging: https://parkinson-vereniging.nl/parkinsoncafes/.  

De Stuurgroep Parkinson Café Oegstgeest (Leiden) zal met inachtneming van de gemelde uitgangspunten en gelet op de noodzakelijke continuïteit van het Café op korte termijn zelf ook aanvullende maatregelen nemen voor een veilige afhandeling van het email-verkeer.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap