Loon op Zand (Midden-Brabant) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Loon op Zand (Midden-Brabant)

Parkinson Café Loon op Zand (Midden-Brabant)

Locatie  

De Financiën
Kasteellaan 29
5175 BC Loon op Zand

We verwelkomen u graag elke 4e woensdag van de maand. De zaal is open van 13.30-16.30 uur.  Programma van 14:00 - 16:00 uur.

Programma

24 januari 2018                
Nieuwjaarsbijeenkomst.

28 februari 2018          
Opstipatie: Met Don van den Heuvel.      
                                                           
28 maart 2018                  
Relatie Partner / Mantelzorger met: Marla van Haaft en Karin Verhof.

25 april 2018                     
Feestelijk uitstapje ter gelegenheid van het 1ste lustrum.

23 mei 2018                      
Psychische hulp met: Hans Michgelsen.

27 juni 2018                  
Jeu de Boules toernooi.

Woensdag 25 juli. Onderwerp: ‘M. Parkinson en Parkinsonismen’
Sonja van Gils, parkinsonverpleegkundige ETZ Tilburg. M. Parkinson, daar is al veel over besproken in het Parkinson Café. Parkinsonisme is echter minder bekend. Wat is nu het verschil tussen M. Parkinson en Parkinsonisme? Wat is Parkinsonisme? Welke Parkinsonismen zijn er? Wat zijn de verschijnselen? Wat zijn de behandelmogelijkheden? Waar kunt u terecht met uw (zorg en hulp) vragen? Waar kunt u informatie vinden? Dit zijn zomaar een aantal vragen die opkomen bij de titel M. Parkinson en Parkinsonismen. Op deze middag ga ik samen met u proberen deze vragen te beantwoorden en u wegwijs te maken in de verschillende parkinsonismen.

De parkinsonismen die deze middag aan de orde komen zijn:

  • progressieve supranucleaire parese (PSP);
  • multisysteematrofie (MSA);
  • corticobasale degeneratie (CBD);
  • vasculair parkinsonisme;
  • lewy body disease (LBD).

Ik hoop op een informatieve, leerzame en inspirerende middag samen.

Woensdag 22 Augustus -  Midgetgolf Toernooi.

Na het groote succes van vorig jaar organiseren we woensdag 22 augustus weer een MIDGETGOLF toernooi. Mooi dat dit op de prachtige midgetgolfbaan van De Financien kan, en zoals steeds beginnen we om 14.00 uur(u bent al vanaf 13.30 uur welkom). Na een korte uitleg gaan we met zijn allen tegelijk beginnen aan de 1e ronde van 9 holes midgetgolfen. Dan volgt een korte pauze, en beginnen we om ongeveer 15.30 uur met de tweede ronde. Met het uitgangspunt zal zijn: ‘meedoen is belangrijker dan winnen’; willen we er vooral een heel gezellige middag van maken.

(Bij slecht weer organiseren we een binnen-toernooi met Oudhollandse Spellen).

Als u mee wilt doen, dan graag voor 15 Augustus aanmelden via  info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl  onder vermelding van:  Midgetgolf 22-08.

Hopelijk wordt het even gezellig als vorig jaar!!!!

Woensdag 26 september - Wmo door de heer Milangelo Martis

De heer Martis is al 9 jaar werkzaam als kwaliteitsmedewerker bij Team maatschappelijke Ondersteuning afdeling Wmo van de Gemeente Tilburg. In deze functie is hij belast met het coachen van de medewerkers op de inhoud van de Wmo. Daarnaast worden complexe casussen met hem besproken en zorgt hij in deze functie voor afstemming met de beleidsmedewerkers. Ook het geven van voorlichting behoort tot zijn takenpakket.

In de presentatie zullen de volgende zaken de revue passeren:

  • De voorgeschiedenis van de Wmo
  • De kaders van de wet
  • De procedure
  • Casussen, voorbeelden.
  • De Toegang (ingang van gemeente Tilburg voor alle ondersteuningsvragen)

Heeft u specifieke vragen over de Wmo of ervaart u persoonlijk onduidelijkheden / obstakels bij de wetgeving, geef de vragen tijdig door aan het secretariaat (info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl). Wij zullen de vragen voorleggen aan de heer Martis, die ze dan mogelijk kan behandelen tijdens de bijeenkomst. Uiterlijk insturen van de vragen 21 september. 

Na presentatie van De heer Milangelo Martis - Het Verhaal van een Mantelzorger. Op deze bijeenkomst vertelt Norbert Verbraak over zijn belevenissen als mantelzorger. Zijn partner werd in 2007 ziek. Eerst heette het Parkinson. Later bleek het om een parkinsonisme te gaan (PSP). Progressieve Supranucleaire Parese is nogal heftig. De uitval van motorische en cognitieve functies is totaal. De relatie met je partner verschuift naar een zuivere zorgrelatie. “Daar gaan jaren overheen, maar uiteindelijk werd ons huis een eenpersoonsverpleeghuis. Eerst denk je nog dat je het zelf wel aan kan. Maar dan opeens kan je de deur niet meer uit en voel je een sociaal isolement omdat je partner niet meer spreekt en het begrip van haar eigen situatie geheel heeft verloren. Norbert vertelt over hoe hij omging met de ziekte van zijn vrouw. Hoe hij bewindvoerder werd en hoe hij zijn weg moest vinden in de bureaucratie van de WMO, de WLZ, het CIZ, de VGZ, de SVB en het CAK. Ook vertelt hij over de dilemma’s van de verzorging van een patiënt die aan het einde van de weg is gekomen en hoe hij denkt dat de patiënt dat ervaart.

Woensdag 24 oktober. Creatief met Lenie Larmit.

Mijn naam is Lenie Larmit. In 2009 werd bij mij de ziekte van Parkinson vastgesteld. Dit was een bevestiging van wat ik al een tijdje dacht. Mijn vader had ook Parkinson en daardoor herkende ik bepaalde klachten. Omdat ik minder ging werken kreeg ik meer tijd voor mijzelf en ben ik gaan schilderen. Dit is een hele goede stap geweest. Het is voor mij een manier geworden om met verdriet en vreugde om te gaan. Het heeft mij heel veel gebracht. Wat ik niet altijd met woorden uit kan drukken lukt vaak wel via het schilderen. Schilderen is voor mij een goede manier om in contact te komen met de beweging in mijzelf. Ook vind ik het fijn andere mensen te laten ervaren  wat creatief bezig zijn voor je kan betekenen. Mijn  inspiratie haal ik uit het leven van alledag waarin zowel abstracte kunst als herkenbare thema’s terug komen. Uitgangspunt voor mij is “ gewoon durven en doen”. Er kan niets mis gaan.. Ook de materialen zijn heel divers. Naast de acrylverf verwerk ik o.a. papier, textiel, zoals delen van kledingstukken, zink, epoxyhars, touw, …  De ondergrond kan een schildersdoek, hout, papier of metaal zijn. Tijdens het werken ontstaat vaak vanzelf  het idee van het eindproduct. Dit vrije werken geeft veel voldoening en ontspanning. Ook het werken met inktenspotloden geeft allerlei mogelijkheden. Het is leuk om u daar kennis mee te laten maken. De benodigde spullen voor deze middag zal ik meebrengen. 

Woensdag 28 november. Cursus over “de laatste levensfase”. Door: Thessy en Ad van Poppel

De Parkinson Vereniging ondersteunt haar leden bij het creëren van een optimale kwaliteit van leven, ondanks de beperkingen die de ziekte van Parkinson en parkinsonismen met zich meebrengen.

De vereniging biedt instrumenten aan waarmee zo lang mogelijk de regie in eigen hand kan worden gehouden.

Dit geldt voor alle fasen van het ziekteproces, ook voor de laatste levensfase. In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden van de tweedaagse cursus “Laatste Levensfase”. De cursus is gebaseerd op drie pijlers: praktische informatie, het uitwisselen van ervaringen en het aanzetten tot actie. De cursus is heel interactief. Deelnemers kunnen vooraf vragen inbrengen, maar natuurlijk ook ter plaatse. Daarnaast worden er ervaringen gedeeld. Het kan helpen accepteren wanneer je hoort hoe anderen met de problemen omgaan. Tot besluit van de cursus is er voor de deelnemers een duidelijke aanzet om in actie te komen en zaken te regelen voor de laatste fase. 

Kerstlunch woensdag 19 december.
Ook dit jaar in december, op de laatste bijeenkomst van het jaar verzorgen we voor al onze gasten een heerlijke kerstlunch. Een lunch, waarbij ieder, behalve van het heerlijke eten en drinken, ook kan genieten van de sfeer, en natuurlijk van elkaar.

Woensdag 19 december van 12.00u- 15.00 u(let op: dus niet de vierde woensdag) Zaal open om 11.30 uur
We proberen wederom voor een muzikale bijdrage te zorgen. Wij vragen u een financiële bijdrage van € 7,50 per persoon. Deze keer is het wel verplicht om U aan te melden. i.v.m het bestellen van het aantal kerstlunches.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 12 december.
Aanmelden kan op de volgende manieren:
Per Mail op : info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl  of  jvdlouw@home.nl                                   
Per post aan : J.v.d.Louw      Toversebeek 14   5032 CT   Tilburg
Als U zich hebt aangemeld en U kan door omstandigheden toch niet aanwezig zijn dan graag afmelden vóór donderdag 12 December.
Na betaling is Uw inschrijving definitief en krijgt U een bevestiging toegestuurd. U kunt het bedrag overmaken op: IBAN Rekeningnummer: NL 92 RABO 0177097701 t.n.v. Stichting Parkinson Café Midden Brabant. Vermeld wel Uw naam, adres en het aantal personen.

En omdat het de kerstlunch betreft, feestelijke kleding wordt op prijs gesteld.    

 

Zie voor nadere informatie onze website www.parkinsoncafemiddenbrabant.nl.

E-mailadres: info@parkinsoncafemiddenbrabant.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap