Deventer | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Deventer

Parkinson Café Deventer

Het Parkinson Café Deventer is een ontmoetingsplek voor iedereen die met Parkinson(ismen) te maken heeft: patiënt, partner, familielid, mantelzorger en zorgverlener. Het belangrijkste doel is het onderlinge contact en daarnaast wordt er informatie gegeven over de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen.

Om het Parkinson Café bij te wonen is het wenselijk dat u lid bent van de Parkinson Vereniging, maar dit is niet verplicht. Iedereen is welkom. De entree is gratis en aanmelden is (meestal) niet nodig.

Locatie

U bent elke 2e woensdag van de maand van 14.30 uur tot 16.30 uur (met inloop vanaf 14.00 uur) van harte welkom. Het adres is: Zorggroep Solis, locatie Topzorg- en Revalidatiecentrum PW Janssen, Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer-Colmschate. 

Het Parkinson Café Deventer krijgt ook voor het jaar 2018 De Blauwe Zaal van Topzorg- en Revalidatiecentrum PW Janssen gratis ter beschikking en een subsidie van € 1.000,- van de gemeente Deventer. De koffie en thee worden gesponsord door Douwe Egberts en voor iedere bijeenkomst krijgen we een boeket bloemen van Bloemen Korbeld uit Raalte.

Informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Annie Overmars, coördinator Parkinson Café Deventer. E-mail (info@parkinsoncafedeventer.nl) Telefoon: (06-10 86 33 96)

Programma

In januari 2018 wordt er geen bijeenkomst gehouden.

14 februari 2018 - ‘Het Parkinson Doe Boek’
Door Josca Bos (parkinsonpatiënte en auteur van het boek)
Josca Bos beschrijft in haar boek op een beeldende en herkenbare manier de fasen in de ziekte van Parkinson. Josca vertelt over haar boek en we gaan samen oefeningen doen uit haar boek.  

14 maart 2018 - ‘Relatie en intimiteit’
Door Marlinda Bakker en Rini van Olst (geriatrisch maatschappelijk werkers bij het Parkinson Steunpunt in Almere) 

11 april 2018 - ‘Parkinson en vermoeidheid’
Door Henriëtte Hutten en Froukje Koolstra (ergotherapeuten) 

Woensdag 25 april - Mantelzorgbijeenkomst
Op woensdag 25 april 2018 wordt er van 14.00 uur tot 16.00 uur een bijeenkomst gehouden speciaal voor partners en mantelzorgers. Deze bijeenkomst staat onder leiding van Parkinson Café medewerkster Inge Bos.
 
Opgave voor de partnerbijeenkomst is noodzakelijk. Wilt u bij uw opgave via inge.bos@gmail.com a.u.b. ook uw telefoonnummer vermelden, zodat we u kunnen bereiken voor het geval er bijv. ziekte tussenkomt? 
De bijeenkomst is nadrukkelijk alleen bedoeld voor partners en mantelzorgers.

9 mei 2018 - ‘Persoonlijke begeleiding / verpleging in de thuissituatie’
Door Annelies Jansen (wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Deventer-Noord) 

13 juni 2018 - ‘Jeu de boules en high tea’
Een bijeenkomst met spel en een high tea verzorgd door The Wallstraat Tea-Rose.
Voor deze bijeenkomst dient u zich vooraf aan te melden!
 

12 september 2018  ‘De zaken op tijd regelen’
Door notaris M.J.J. Procee-Geelhoed. Het is belangrijk om zaken tijdig te regelen. Dit kan problemen voorkomen. De notaris zal iets vertellen over testamenten, levenstestamenten en volmacht. Daarnaast is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Maandag 1 oktober 2018 ‘Partner/mantelzorgersbijeenkomst’
Deze bijeenkomst wordt geleid door Parkinson Café medewerkster Inge Bos en mantelzorgconsulent Kelly Bekebrede. De middag is van 14.00 uur tot 16.00 uur met inloop vanaf 13.45 uur. Opgave is noodzakelijk via e-mail inge.bos@gmail.comDe bijeenkomst is uitsluitend voor partners en mantelzorgers.

10 oktober 2018  'Wat kan een parkinsonverpleegkundige (in ziekenhuis, verpleeghuis of thuis) voor u doen?'
Door parkinsonverpleegkundige Tonnie Tempelman, werkzaam bij Zorggroep Solis.

14 november 2018    ‘Voeding in combinatie met medicijnen, aangepaste voeding en slikproblemen’
Door diëtiste Susan ter Borg en logopediste Joanne Verdonkschot. 

12 december 2018    ‘Een aflevering van Parkinson TV bekijken’
Na afloop gaan we de aflevering samen bespreken.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap