Bilthoven | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Bilthoven

Parkinson Café Bilthoven

Patiënten, naasten/familie en belangstellenden zijn van 14.30–16.00 uur van harte welkom bij Parkinson Café Bilthoven. Adres: Koperzaal van Zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. Parkeren: Indien parkeerterrein vol is kunt u terecht aan de overkant bij de flats en in de parkeergarage(gratis) van het winkelcentrum.

Voorafgaande aan de bijeenkomst kunt u informatie krijgen over de ziekte van Parkinson. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Zaal open om 14.00 uur.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Programma

Maandag 8 januari 2018
Gerdie en Kees Vermunt zullen komen spreken. Kees Vermunt is medeauteur van het boek Parkinson & Stress en laat u kennis maken met de o.n.t.s.p.a.n.-methode. Deze methode geeft u meerdere mogelijkheden om stress te verminderen. Kees is ervaringsdeskundige, coach en medebeheerder van de website www.omgaanmetdeziektevanparkinson.nl.

Maandag 5 maart 2018
Annemarie Mastenbroek, werkzaam bij Vitras, gespecialiseerd verpleegkundige neurologie en als parkinsonverpleegkundige aangesloten bij ParkinsonNet, zal vertellen over haar werk en over problemen die zij in de praktijk tegenkomt bij het functioneren en de thuissituatie van patiënten met de ziekte van Parkinson en hun ondersteuners. 

Vrijdag 13 april 2018, uitje naar de Biesbosch
zie onderaan deze pagina

Maandag 7 mei 2018
Liesbeth van Deventer, ParkinsonNet fysiotherapeut en theoloog, zal wat vertellen over de laatste levensfase bij de ziekte van Parkinson. Dit onderwerp zal zij mede naar aanleiding van de brochure van de Parkinsonvereniging behandelen. Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

De eerste maandag van de oneven maand is voor het Parkinson Café.
Je gaat er heen en neemt er altijd iets van mee.

Inlichtingen bij:   
Harm Scholten, 030-6564406 of harm@scholten.nu        

Uitje 13 april

We openen bij deze de inschrijving voor het uitje naar de Biesbosch op vrijdag13 april! Die dag ziet er als volgt uit:

- 10.00 uur vertrek uit Bilthoven
- 12.00 uur afvaart boot
- lunch aan boord
- 15.00 uur terugkomst boot
- circa 17.00 uur weer thuis.

Je schrijft je in via een mail aan harm@scholten.nu onder vermelding van de naam van de deelnemers.

Tevens het storten van de eigen bijdrage (zijnde 15 euro pp) op rekening NL88 INGB 0001 3267 54 t.n.v. H.A. Scholten te Bunnik.

Door je aanmelding ga je ermee akkoord dat we je adresgegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres) vastleggen ten behoeve van het uitje op 13 april.

Met vriendelijke groet Hans Bak & Harm Scholten


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap