13 februari - Themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg - Nijverdal | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

13 februari - Themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg - Nijverdal

UITNODIGING Themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg

Nijverdal, Het Centrum

Dinsdag 13 februari 2018 14.00 – 17.00 uur

Voor patiënten, naasten, vrijwilligers en professionele hulpverleners in Overijssel UITNODIGING

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.

De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te genezen. De symptomen en beperkingen waar Parkinsonpatiënten en hun omgeving mee te maken hebben, zullen in de loop van de tijd in aantal en ernst toenemen. De snelheid waarmee dit gebeurt, varieert heel sterk van persoon tot persoon. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Het thema is Parkinson en Palliatieve Zorg

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door:
Bernarda Heslinga, huisarts en kaderarts Palliatieve Zorg en medisch consulent consultatieteam palliatieve zorg.
Paul Smit, Specialist Ouderengeneeskunde, Hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden aan ParkinsonNet.

Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Wij heten u van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Marisca Hutten, Agnes van Berkum en Gerda Kievitsbosch

Namens de Parkinson Vereniging en de Netwerken Palliatieve Zorg Twente UITNODIGING

Programma
14.00 uur Inloop
14.15 uur Lezing
15.15 uur Pauze
15.45 uur Lezing
16.45 uur Afsluiting

Locatie themabijeenkomst
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal.

Telefoon: 0548-612796

Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd.

Aanmelding Medewerkers die ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister van V&VN dienen zich aan te melden via het inschrijfformulier op de website van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente.

Mensen die niet ingeschreven staan in dit kwaliteitsregister hoeven zich niet aan te melden.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinatoren:
Agnes van Berkum 06 10 93 78 97
Gerda Kievitsbosch 06 13 14 74 18

npztwente@hotmail.com

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap