Algemene Ledenvergadering - 29 mei 2018 | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Algemene Ledenvergadering - 29 mei 2018

Algemene Ledenvergadering

Datum:

29 mei 2018

Locatie:

Kantoor Parkinson Vereniging te Bunnik, Kosterijland 12

Tijd:

13.45 uur: ontvangst
14.00 uur: start programma
15.30 uur: einde programma

Agenda:

1. Opening

2. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2017

4. Ter bespreking en goedkeuring: Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017

5. Samenstelling bestuur

  • Voorstellen van en stemmen over benoeming kandidaat algemeen bestuurslid, de heer B.J.F. (Jan) Lantink

6. W.v.t.t.k.

7. Sluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. U ontvangt ongeveer twee weken voor aanvang van de bijeenkomst een bevestiging.

 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden

  • Alleen leden hebben stemrecht.
  • Twee weken voor aanvang ontvangt u een definitieve bevestiging voor deelname aan de activiteit. Deze dient u mee te nemen naar de activiteit.
  • Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Privacypolicy

Privacypolicy


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap