Huisartsenbrochure Parkinsonismen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Huisartsenbrochure Parkinsonismen

Huisartsenbrochure Parkinsonismen

Gewijzigd op 7 juni 2016

Samen met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de Parkinson Vereniging de huisartsenbrochure Parkinsonismen gemaakt.

Deze brochure is geschreven voor huisartsen die in hun praktijk te maken hebben met iemand met een parkinsonisme (progressieve supranucleaire parese, multisysteematrofie, corticobasale degeneratie of vasculair parkinsonisme). De informatie kan echter ook gebruikt worden door andere zorgverleners. De inhoud richt zich met name op de fase nádat de diagnose is gesteld.

pdf.jpg Klik hier om de brochure voor huisartsen te downloaden.
pdf.jpg

Klik hier om de begeleidende brief voor huisartsen te downloaden.

Meer informatie:

U kunt deze brief overhandigen aan de praktijkassistente van uw huisarts en tegelijkertijd een afspraak met uw huisarts maken om de informatie over uw aandoening te bespreken. Door het overhandigen van deze brief weet uw huisarts waar hij digitale informatie (een brochure met een samenvatting) over uw aandoening kan vinden. U kunt ook zelf de volledige tekst van de brochure afdrukken en deze aan uw huisarts overhandigen. U vindt de brochure ook via: www.zichtopzeldzaam.nl/documentenwww.nhg.org/parkinsonismen.

Omdat parkinsonismen zeldzaam zijn, weten huisartsen vaak weinig over deze ziekten. In de brief die u aan uw huisarts kunt overhandigen staat zeer beknopt beschreven wat de huisarts over de symptomen en de behandeling van uw aandoening moet weten. In de brochure vindt uw huisarts meer relevante uitgebreide informatie.

De huisartsenbrochure is gemaakt door de Parkinson Vereniging samen met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en is gecontroleerd door medisch specialisten. Hij is speciaal geschreven voor huisartsen. De gegevens in de brochure worden daarom kort, zakelijk, en in medisch vakjargon weergegeven. Natuurlijk staat het u vrij om de samenvatting en/of de brochure door te lezen. Echter, het kan mede door dit jargon zijn dat onderdelen van de teksten confronterend overkomen.

De huisarts speelt vaak een belangrijke rol in de zorgverlening aan mensen met een zeldzame aandoening en hun naasten. In de regel wordt de betrokkenheid van de huisarts groter naarmate u de aandoening langer heeft. Bedenk voor het gesprek welke rol uw huisarts kan hebben in uw zorg:

  • Hoe is de relatie met uw huisarts nu? Zijn er in het nabije verleden zaken voorgevallen die de relatie met uw huisarts verstoord hebben? Praat hier dan ook open over. Het is voor een huisarts soms ook moeilijk om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om een zeldzame ziekte;
  • Wat verwacht u van uw huisarts? Wat organiseert u zelf en wat verwacht u dat uw huisarts regelt? Kan uw huisarts een coördinerende rol vervullen?

Hoewel deze brochure uw huisarts helpt om u beter te begeleiden, heeft uw huisarts geen expertise op het gebied van parkinsonismen. Daarvoor ziet hij/zij te weinig mensen met uw aandoening. Voor complexe vragen zult u altijd een beroep moeten blijven doen op uw behandelend specialist of het expertisecentrum van uw aandoening. Wij raden u aan om in overleg met huisarts en behandelend specialist (of de regievoerend arts) af te stemmen wie welke zorg of ondersteuning verleent.

Wij hopen dat de digitale informatie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de zorg die uw huisarts kan bieden aan u en aan anderen met parkinsonismen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap