Kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief: | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief:

Kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief: de ziekte van Parkinson

Binnen het hulpverleningscircuit van de gezondheidszorg, krijgen mensen met de diagnose ‘Ziekte van Parkinson’ of atypische Parkinsonisme (M.S.A., P.S.P., etc.), gedurende een lange periode van hun leven, te maken met een groot aantal behandelaars en zorgverleners. Dit gegeven heeft niet alleen impact op de patiënt zelf, maar eveneens op zijn of haar omgeving. Het is daarom van belang dat de hulpverlening goed aansluit op de wensen en behoeften van zowel de patiënt als de mantelzorger en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Parkinson Vereniging (PV) hebben in 1999 bij patiënten en hun naasten, behoeften en wensen rond de zorg en behandeling geïnventariseerd . Uit deze peiling zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld. Nu, bijna tien jaar later zijn de criteria met behulp van de patiënt en zijn partner/mantelzorger herzien en vertaald naar de behoeften en wensen van de huidige tijd. Ter inventarisatie is eerst een literatuurstudie verricht om te komen tot thema’s bruikbaar voor de informatievergaring. Deze thema’s zijn besproken in twee patiëntenpanels, bestaande uit negen patiënten en tien mantelzorgers. De nieuwe informatie die uit deze panels voortkwam, is omgezet naar nieuwe criteria en oude zijn, indien nodig bleek, veranderd. De set kwaliteitscriteria is bedoeld als onderbouwing voor de inbreng van het patiëntenperspectief in besprekingen met alle zorgaanbieders die betrokken zijn bij de zorg en behandeling van parkinsonpatiënten.

De kwaliteitscriteria zoals beschreven in dit document, volgen de route die de patiënt en zijn omgeving afleggen in het gezondheidszorgcircuit en begint met ‘het hebben van gezondheidsklachten’, waarna de diagnose en een (multidisciplinaire) behandeling volgt. De kwaliteitscriteria gaan van start met een aantal basiscriteria, geldend voor elke betrokken behandelaar en zorgverlener. Binnen het traject, zijn de diverse vormen van hulpverlening en disciplines uitgesplitst. De kwaliteitscriteria eindigen met twee thema’s die door de patiënt en zijn omgeving eveneens naar voren zijn gebracht; de mantelzorger en het informeren van de buitenwereld. Sommige kwaliteitscriteria worden nader toegelicht met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de patiënt en de mantelzorger. In de bijlage is achtergrondinformatie over de ziekte van Parkinson toegevoegd.

Voor de leesbaarheid van de tekst wordt alleen gesproken over de Ziekte van Parkinson; hiermee worden ook alle vormen van atypische parkinsonismen bedoeld. De patiënt en zijn partner, verzorger, wettelijk vertegenwoordiger en/of mantelzorger, worden in de kwaliteitscriteria aangegeven als ‘de patiënt en zijn omgeving’.

Klik hier voor het rapport


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap