Toelichting | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Toelichting

PV-logo_-_kopie.jpg

Subsidie aanvragen bij de PV

Subsidieronde 2018

Laatst gewijzigd op 21 december 2017

In 2018 is het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €40.000,- per project. In totaal is er in 2018 € 120.000,- beschikbaar voor subsidieaanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 januari tot 1 maart 2018. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die een geplande startdatum hebben tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2019.

De Parkinson Vereniging richt zich op toepassingsgericht onderzoek. Hiermee worden projecten bedoeld, waarvan de resultaten na afloop van het project min of meer direct van nut zijn voor de parkinsonpatiënten van nu.

De Parkinson Vereniging heeft voor de periode 2016-2019 haar onderzoeksprioriteiten vastgelegd in een onderzoeksagenda.

De onderzoeksagenda

De Parkinson Vereniging wil haar activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek de komende jaren richten op de volgende prioriteiten:

a. Het versterken van de gezonde kant van de mens met parkinson(isme). Denk hierbij bijvoorbeeld aan coping (kunnen omgaan met…), het beheersen van je energiebalans, maar ook aan de invloed van beweging.

b. Het verbeteren van de instelling op en afstemming van medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan het tegengaan van bijwerkingen, het inzetten van geavanceerde therapieën (Deep Brain Stimulation, Duodopa, Apomorfine), het bevorderen van therapietrouw. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de behandeling van pijn.

c. Het inzetten van aanvullende therapieën. Hieronder valt ook voeding.

d. De Parkinson Vereniging richt zich hierbij op het vergroten van patiëntvaardigheden op bovengenoemde thema’s, waardoor de mens met parkinson(isme) zo veel mogelijk de regie heeft en houdt over zijn of haar leven en behandeling.

e. De Parkinson Vereniging vraagt speciale aandacht voor mensen met parkinson(isme) in een gevorderd stadium (onder andere verpleeghuiszorg).

Patiëntenparticipatie

De Parkinson Vereniging stimuleert het betrekken van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek. Een bij het project passend niveau van patiëntenparticipatie is daarom essentieel bij de beoordeling van uw aanvraag. Binnen de vereniging zijn leden actief als patiëntonderzoekers. Meer informatie over patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek leest u hier. Patiëntonderzoekers zijn te benaderen via onderzoek@parkinson-vereniging.nl.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Dit kan zowel in het Engels als in het Nederlands. Het ingevulde formulier (als Word-document) dient u vóór 1 maart 2018 op te sturen naar onderzoek@parkinson-vereniging.nl.

Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden beoordeeld door de patiëntenkamer en de zorgprofessionalskamer van de Parkinson Adviesraad (PAR) van de Parkinson Vereniging. Uiterlijk in oktober 2018 beslist het bestuur van de Parkinson Vereniging op basis van de adviezen van bovengenoemde adviesraden over de toekenning van subsidies voor de subsidieronde 2018.

Vragen over de subsidieronde

Voor vragen over de subsidieronde 2018 van de Parkinson Vereniging kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di en do).

Stages, proefschriften en congresbezoek

Subsidieaanvragen voor ‘kleine’ subsidies voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek, worden per kwartaal in behandeling genomen. Voor deze aanvragen zijn eigen aanvraagformulieren beschikbaar (stageformulier, proefschriftformulier en congresformulier). Deze dient u volledig in te vullen en als Word-document per e-mail te sturen naar onderzoek@parkinson-vereniging.nl. Het eventueel toegekende bedrag is variabel (afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen), maar in ieder geval nooit meer dan €500,- voor congresbezoek, €750,- voor een proefschrift en €1000,- voor een buitenlandse stage.

Verwachte planning (onder voorbehoud):

Subsidieaanvraag ingediend in:

  • Eerste kwartaal 2018: besluit eind april 2018
  • Tweede kwartaal 2018: besluit eind augustus 2018
  • Derde kwartaal 2018: besluit eind oktober 2018
  • Vierde kwartaal 2018: besluit begin februari 2019

Voor vragen kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di, do).

Bezwaar

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de Parkinson Vereniging betreffende het al dan niet toekennen van subsidies. 

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap