Augmented visual feedback in Parkinson's disease | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Augmented visual feedback in Parkinson's disease

Samenvatting proefschrift

"Augmented visual feedback in Parkinson’s disease: assessing and improving postural control"  

In dit proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van aanvullende visuele feedback voor een balanstrainingsprogramma voor patiënten met de ziekte van Parkinson.

Feedback

Feedback betreft in dit geval informatie over ons lichamelijke functioneren. Sensorische feedback komt van receptoren overal in het lichaam, bijvoorbeeld via het netvlies, het evenwichtsorgaan, receptoren in de voetzolen, of receptoren in spieren, pezen, en gewrichten. Met aanvullende feedback wordt feedback bedoeld die de sensorische stimuli aanvult met andere informatie. In dit proefschrift gaat het daarbij specifiek om de informatie van een platform dat krachten kan meten van degene die daarop staat.

Motorische vaardigheden

Voor mensen met de ziekte van Parkinson is het van groot belang om de motorische vaardigheden zo goed mogelijk op peil te houden. Daarom onderzocht ik de effectiviteit van aanvullende feedback bij de balanstraining van patiënten met de ziekte van Parkinson. Balanstraining is een belangrijk onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling bij deze aandoening, maar de effectiviteit van dergelijke balanstraining is volgens de meest recente inzichten niet heel groot. In samenwerking met een hierin gespecialiseerd bedrijf werden ‘balance games’ ontwikkeld, waarmee de deelnemer continu visuele feedback over zijn of haar prestatie kreeg. De experimentele groep trainde met behulp van deze balansapplicaties, en de controlegroep met behulp van standaard balansoefeningen.

Effecten

De uitkomsten op balansscores leken allemaal in het voordeel van de training met aanvullende feedback uit te vallen, maar deze verschillen bleken in geen enkel geval significant te zijn. Kortom, trainen met aanvullende feedback is niet superieur aan conventionele balanstraining. Echter, uit de studie bleek ook dat er nog aanzienlijke ruimte is om de trainingsintensiteit en ‑omvang te verhogen. Oftewel, de effecten die in deze studie niet significant waren, komen mogelijk wél als significant naar voren na aanpassing van het studieprotocol.

Onbetrouwbare feedback

Daarnaast heb ik ook gekeken naar de prestatie op een houdingstaak onder condities met onbetrouwbare feedback. Andere studies hadden namelijk al laten zien dat mensen met de ziekte van Parkinson meer dan gezonde personen afhankelijk zijn van visuele informatie. De resultaten lieten zien dat de deelnemers uit de patiëntengroep inderdaad minder goed in staat waren om onbetrouwbare feedback te negeren en daarmee hun prestatie te verbeteren, terwijl gezonde proefpersonen dit in het algemeen wel konden. Uit een analyse van het EEG tijdens diezelfde dynamische houdingstaak bleek dat de twee groepen niet verschilden in de corticale hersenactiviteit bij betrouwbare feedback, maar wel bij onbetrouwbare feedback. De resultaten ondersteunen daarmee het idee dat patiënten met de ziekte van Parkinson meer moeite hebben met incongruente feedback om te gaan.

Samenvattend

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat aanvullende feedback kan helpen de houdingsregulatie te verbeteren zolang deze betrouwbaar is. Gezonde proefpersonen kunnen zich aan een bepaalde mate van onbetrouwbare feedback aanpassen, maar voor mensen met Parkinson is dit in het algemeen lastiger. Een trainingsprogramma op basis van aanvullende visuele feedback lijkt vooralsnog niet effectiever dan reguliere balanstraining, waarbij moet worden opgemerkt dat de pilot RCT in dit proefschrift gezien moet worden als een verkennend onderzoek dat belangrijke handvatten geeft voor toekomstig onderzoek op dit gebied.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap