Wetenschapsstage in Grenoble door V. Lamberti | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Wetenschapsstage in Grenoble door V. Lamberti

Wetenschapsstage in Grenoble door Valérie Lamberti

Geplaatst op 2 oktober 2015

Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, France

Al met al kijk ik met zeer veel enthousiasme en een voldaan gevoel terug op mijn tijd in Grenoble, waar ik als laatstejaars student geneeskunde gedurende 9 maanden onderzoek mocht doen onder begeleiding van professor Paul Krack.

Toen ik verschillende poli’s bijgewoonde van dr. Esselink, neuroloog in het Radboudumc, zag ik welke impact de ziekte van Parkinson op het leven van patiënten (en hun naasten) kan hebben. Parkinson leidt niet alleen tot motorische klachten, maar vaak ook tot psychische. Hoe zat dit? Ik vond het interessant. Dankzij mijn Franstalige moeder spreek ik Frans. Ik was van harte welkom in Grenoble, waarvan het academische ziekenhuis een zeer goede reputatie heeft op het gebied van Parkinson. In 1987 werd in Grenoble de allereerste patiënt uit de geschiedenis behandeld met Deep Brain Stimulation (DBS). Sinds dien bleef het CHU de Grenoble patiënten opereren voor DBS, wat leidde tot veel expertise en diverse belangrijke wetenschappelijke publicaties. Vandaag de dag is DBS een gangbare therapie voor het bestrijden van de kernsymptomen in een later stadium van de ziekte.

Algemeen bekend is dat DBS effectief is om de kernsymptomen van tremor, rigiditeit en trage bewegingen (bradykinesie) te verminderen. Echter, zorgt DBS ook voor gedragsveranderingen? Of psychische veranderingen? De wetenschappelijke literatuur is hierover niet eenduidig. Psychologische- en gedragsveranderingen zijn vaak minder opvallend dan de kernsymptomen. Er wordt vaak minder over gesproken tussen patiënt en neuroloog dan over de zichtbare motorische symptomen. Claire Ardouin, een Franse neuropsycholoog, heeft daarom een screeningsinstrument ontwikkeld, waarbij een patiënt gedurende ongeveer 1 uur specifieke vragen beantwoordt van een neuroloog of neuropsycholoog. Dankzij het screeningsinstument, de Ardouinschaal, zijn neurologen in staat om vast te stellen of er (subtielere) veranderingen zijn per specifieke patiënt. Het kan gaan om klachten als angst en somberheid, maar ook om juist “hyper” klachten, zoals psychose, overmatig gokken, overmatig eten en sterk verhoogd zelfvertrouwen en energie. De Ardouinschaal is inmiddels onderzocht en erkend als goede methode om psychische- en gedragsveranderingen op te sporen.

Het doel van mijn onderzoek was om beter te kunnen vaststellen en begrijpen wat de invloed van DBS is op psychologische- en gedragsveranderingen. Ik dook in 240 dossiers van patiënten die onderzocht waren met de Ardouinschaal vlak voordat zij DBS ondergingen. Deze vergeleek ik met 260 evaluaties van parkinsonpatienten in een willekeurig stadium van de ziekte. Wat bleek nu? Al vlak vóór DBS hebben parkinsonpatiënten veel meer “hyper”  gedragingen dan patiënten in een willekeurig stadium van de ziekte. Hoogst waarschijnlijk zorgt dus niet DBS voor deze gedragingen, maar onder andere de hoge dosis medicatie die de patiënten gebruiken wanneer ze in aanmerking komen voor DBS.  Een ander onderzoek in Grenoble (met maar 63 patiënten) heeft al aangetoond dat deze “hyper” gedragingen juist kunnen verbeteren dankzij DBS, wat waarschijnlijk samenhangt met het sterk verminderen van de hoeveelheid medicijnen na DBS. De neurologen uit Grenoble en ik zijn ervan overtuigd dat de “hyper” gedragingen dus juist een extra argument kunnen zijn om DBS toe te passen. Het artikel dat ik geschreven heb is ingediend voor publicatie om deze bevindingen te delen met andere professionals op het gebied van Parkinson. 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap