Videodagboeken en de veranderingen in zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Videodagboeken en de veranderingen in zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson

Videodagboeken en de veranderingen in zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson

Geplaatst op 16 juli 2015

Onlangs publiceerden Annette Plouvier, Em. Hoogleraar Toine Lagro-Janssen en collega’s (afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc) in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open* het plan van aanpak voor een studie naar veranderingen in de zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson. In deze studie wordt een aantal patiënten 6 maanden tot een jaar gevolgd. In die tijd maken de patiënten elke twee weken een korte video opname, waarin ze vertellen hoe het met ze gaat. Zodra er een verandering optreedt in de zorg (die kan variëren van de aanschaf van een hulpmiddel of het plaatsen van een extra trapleuning tot opname in een ziekenhuis op verpleeghuis) worden zowel de patiënt als diens huisarts benaderd voor een interview. In dit interview wordt dieper ingegaan op de beleving van de patiënt met vragen als ‘Hoe was het om de verandering door te maken?’ en ‘Hoe gaat het nu?’. Aan de huisarts wordt bijvoorbeeld gevraagd of hij/zij een idee heeft wat voor verandering er heeft plaatsgevonden en hoe de patiënt het beleefd heeft. Daarnaast worden zowel de patiënt als de huisarts bevraagd over een mogelijke rol voor de huisarts in de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson.

De studie heeft als doel meer inzicht te krijgen in de beleving van de patiënt en eventuele verschillen tussen de visie van de patiënt en die van de huisarts. De resultaten zullen dan ook kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de zorg.

De gegevensverzameling van deze studie is inmiddels afgrond. Ook is er een begin gemaakt met het bestuderen van de inhoud van de video’s en de interviews. Hieruit blijkt onder andere dat patiënten veranderingen in de zorg graag zelf oplossen en dat huisartsen lang niet altijd op de hoogte zijn en moeite hebben met het inschatten van de beleving van de patiënt. Verdere resultaten worden begin 2016 verwacht. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

 * Plouvier AO, Olde Hartman TC, van Weel C, Bloem BR, Lagro-Janssen AL. Transitions in Parkinson’s disease in primary care: protocol of a longitudinal mixed methods study. BMJ Open 2015 Jun 2; 5(6).


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap