Verslag onderzoek looppatroon bij parkinsonpatiënten | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Verslag onderzoek looppatroon bij parkinsonpatiënten

Onderzoek naar het looppatroon bij parkinsonpatiënten

Geplaatst op 12 mei 2016

In het kader van mijn studie Geneeskunde heb ik het afgelopen half jaar meegeholpen aan een onderzoek naar het looppatroon bij Parkinson patiënten in het Beth Israel Deaconess Medical Center (Harvard Medical School, Boston). Veel patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson krijgen last van loopstoornissen. Zij lopen traag, voorovergebogen, met kleine schuifelende passen en een verminderde armzwaai. De huidige therapieën, zoals Levodopa en Deep Brain Stimulation, hebben weinig effect op de loopstoornissen ervaren door patiënten. Een grote belemmering in het ontwikkelen van een gerichte therapie tegen loopstoornissen, is dat er weinig bekend is over hoe lopen georganiseerd is in het centrale zenuwstelsel. Het lab waar ik stage heb gelopen, is gespecialiseerd in onderzoek naar de organisatie van lopen in het centrale zenuwstelsel bij muizen. Zij hebben een methode ontwikkelt om het looppatroon in muizen te analyseren, op zo’n manier dat het de organisatie in het centrale zenuwstelsel reflecteert. Deze methode heb ik getest bij mensen, zowel gezonde controle mensen als patiënten met de ziekte van Parkinson. Hier uit zijn verschillende resultaten gekomen. Het blijkt dat het mogelijk is om deze methode ook bij mensen te gebruiken om het looppatroon te analyseren. Verder lijken er overeenkomsten te zijn tussen mensen en muizen in hoe lopen georganiseerd is in het centrale zenuwstelsel, ondanks het feit dat muizen met 4 poten lopen en mensen met 2 benen. Dit biedt mogelijkheden voor het vertalen van loop-modellen tussen mensen en muizen. Dit leidt tot een potentiele strategie om vast te stellen welke aspecten van het centrale zenuw stelsel, die zijn aangedaan door de ziekte van Parkinson, de loopstoornissen veroorzaken. Deze kennis kan in de toekomst gebruikt worden om een geschikte therapie te vinden voor de loopstoornissen die patiënten met de ziekte van Parkinson ervaren.

Lara Wagenaar
Project 2015-13S


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap