Promotie mevr. I. Sturkenboom | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Promotie mevr. I. Sturkenboom

Ergotherapie verbetert het dagelijks functioneren van parkinsonpatiënten

Gepubliceerd op 15 februari 2016
Door: Ingrid Sturkenboom

Op 11 februari jl. promoveerde Ingrid Sturkenboom cum laude aan de radboud Universiteit op haar proefschrift over ergotherapie bij de ziekte van Parkinson. Een ergotherapeut zoekt samen met de parkinsonpatiënt en zijn of haar naaste naar passende oplossingen voor problemen in dagelijkse activiteiten. Het gaat om activiteiten die voor de persoon van belang zijn  en het versterken van de eigen mogelijkheden is hierbij het uitgangspunt. Er was echter wereldwijd nooit goed onderzocht of ergotherapie meerwaarde heeft bij de ziekte van Parkinson.

In  het proefschrift beschrijft Sturkenboom de wetenschappelijke onderzoeken die ze binnen diverse ParkinsonNet regio’s heeft uitgevoerd naar de werkzaamheid en kosteneffectiviteit  van 10 weken persoongerichte ergotherapie aan huis bij parkinsonpatiënten en hun naasten. Tevens onderzocht ze welke factoren de behandeling bevorderen of belemmeren.

De resultaten:
Sturkenboom toonde aan dat de behandeling het ervaren dagelijks functioneren van parkinsonpatiënten verbetert. Ook bleek dat de totale zorgkosten niet verschilden tussen deelnemers die de persoongerichte ergotherapie kregen en deelnemers die deze behandeling niet kregen. De kosten voor opname in instellingen (ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis)  was echter beduidend lager bij de groep die de ergotherapie kreeg. De factoren die  de behandeling bevorderen of belemmeren bleken divers te zijn. Onder andere de expertise van de ergotherapeut, de duur en timing van de behandeling en de  kwaliteit van de samenwerking  kwamen naar voren als belangrijk voor een optimale behandeling. De resultaten van het onderzoek geven goede inzichten voor verdere verbetering van persoonsgerichte zorgverlening.

De Parkinson Vereniging heeft een financiële bijdrage geleverd aan de uitvoering van het onderzoek en het proefschrift.

Meer lezen?
Een flipbook pdf versie van het proefschrift is te zien via de link: http://goo.gl/SBZ7Vu


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap