Proefschrift mevr. Smits | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Proefschrift mevr. Smits

Nederlandse samenvatting proefschrift Esther Smits

Gepubliceerd op 26 januari 2016

‘Grafische taken als ondersteuning bij het diagnosticeren en monitoren van de ziekte van Parkinson’

Promotie: 20 januari 2016, Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen
Promotores: Prof.dr.ir. N.M. Maurits (UMCG, afdeling Neurologie), Prof.dr. M.A.J. de Koning-Tijssen (UMCG, afdeling Neurologie)
Gefinancierd door: de Europese Commissie in het ‘DiPAR’ project, (FP7-SME-201001 programme; grant agreement 262291)
Titel proefschrift: Graphical tasks to aid in diagnosing and monitoring Parkinson’s disease

Een correcte diagnose van de ziekte van Parkinson is essentieel voor een optimale behandeling en om de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Parkinson te verbeteren. De diagnose is voor een groot deel gebaseerd op de aanwezigheid van de belangrijkste motorische symptomen: bradykinesie (langzaam bewegen), rigiditeit (stijfheid), rust tremor (het beven van een lichaamsdeel in rust) en balans- en loopproblemen. Een ander veel voorkomend symptoom bij patiënten met de ziekte van Parkinson is micrografie; het kleiner worden van het handschrift.

Een veelgebruikte methode voor het diagnosticeren van de ziekte van Parkinson is een klinische beoordeling volgens de UPDRS. De afkorting UPDRS staat voor ‘Unified Parkinson’s Disease Rating Scale’; dit is een schaal die gebruikt wordt om de ernst van de symptomen van de ziekte van Parkinson bij patiënten weer te geven. Een arts geeft een score van 0 tot 4 om aan te geven hoe ernstig de symptomen zijn tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en bewegingen. Hierdoor is de UPDRS-score een subjectieve beoordeling die afhangt af van de interpretatie en ervaring van de arts. De nauwkeurigheid van het stellen van een diagnose op basis van de UPDRS wordt beter naarmate een arts meer ervaring heeft. Wanneer specialisten in bewegingsstoornissen beschikbaar zijn kunnen patiënten snel gediagnosticeerd en behandeld worden. Het is echter niet altijd mogelijk om snel een afspraak bij zulke specialisten te krijgen en andere artsen, zoals een huisarts, kunnen vroege, milde symptomen van de ziekte van Parkinson gemakkelijk over het hoofd zien. In zulke gevallen zou het nuttig zijn om een objectieve maat voor milde symptomen van de ziekte van Parkinson te hebben, die ook door bijvoorbeeld huisartsen gebruikt zou kunnen worden. In dit proefschrift beschrijven we het gebruik van grafische taken, zoals schrijven en tekenen, als objectieve maat voor milde symptomen van de ziekte van Parkinson. Een speciaal hiervoor ontwikkelde sensor-pen en een digitaal tablet werden gebruikt om grafische taken uit te voeren. Tijdens het uitvoeren van de grafische taken werden verschillende signalen opgeslagen, zoals de positie van de pen op het tablet en de bewegingen van de pen. Met behulp van deze signalen konden eigenschappen van het schrijven bepaald worden die gerelateerd zijn aan de eerder genoemde motorische symptomen van de ziekte van Parkinson. De bewegingstijd werd bijvoorbeeld gebruikt om bradykinesie te detecteren en de grootte van het handschrift om micrografie te detecteren. Een bewegingssensor (gyroscoop) in de pen werd gebruikt om het beven tijdens het schrijven te detecteren. Dit proefschrift laat zien dat deze methode gebruikt kan worden voor een objectieve, gelijktijdige beoordeling van bradykinesie, micrografie én tremor. Verschillen in uitvoering van de taken werden gevonden tussen patiënten met de ziekte van Parkinson, gezonde proefpersonen en patiënten met andere tremoren. Daarnaast werd een effect van medicatie op de bewegingsmaten gevonden bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Dit nieuwe systeem is draagbaar, niet belastend voor de patiënt en kan gemakkelijk gebruikt worden in de thuissituatie zonder dat er iemand anders nodig is om het systeem te bedienen. Dit biedt veel mogelijkheden voor toekomstige klinische toepassingen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap