Proefschrift mevr. Javor-Duray | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Proefschrift mevr. Javor-Duray

Samenvatting van proefschrift Borbála Jávor-Duray

Geplaatst op 21 december 2015

De ziekte van Parkinson is een chronisch neurodegeneratieve ziekte die gekenmerkt wordt door motorische en non-motorische symptomen die een (behoorlijke en) negatieve invloed op de levenskwaliteit van patiënten heeft. De onderliggende pathologie van de ziekte geeft de betrokkenheid van een groep diepe hersengebieden, de basale kernen, weer. De patronen van hersenactiviteit tussen die diepe en meer oppervlakkige (hersenschors ) hersengebieden zijn veranderd bij patienten met de ziekte van Parkinson. Deze patroonveranderingen zijn geassocieerd met bepaalde karakteristieke symptomen van de ziekte (de motorische en cognitieve achteruitgang) en  effectiviteit van therapeutische interventies.

De mogelijkheden  om die patronen bij patienten met de ziekte van Parkinson te onderzoeken zijn beperkt. Het gebruik van proefdieren kan deze beperking overwinnen. Het doel van dit proefschrift was een rattenmodel voor de ziekte van Parkinson te ontwikkelen waarbij tijdens natuurlijk gedrag simultaan hersenactiviteit  in diepe (basale kernen) en oppervlakkig (hersenschors) hersengebieden gemeten kan worden. Om dit doel te bereiken hebben wij een apparaat ontwikkeld die data verzameling mogelijk maakt in het rat model van de ziekte van Parkinson. We hebben deze data geanalyseerd om (de lokale hersenactiviteit en de interactie (patronen van synchronizatie en directionaliteit) tussen de diverse  gemeten  hersengebieden te beschrijven.

De resultaten van het onderzoek laten opmerkelijke overeenkomsten in (hersenactiviteit en patronveranderingen) tussen het diermodel en patienten met ziekte van Parkinson zien. We hebben dynamisch wisselwerkingen ontdekt tussen de gemeten  hersengebieden en gedemonstreerd hoe structuren van de basale kernen gerelateerd zijn aan en beïnvloed worden door de hersenschors. Deze bevindingen kunnen bepaalde processen onthullen  onderliggend aan de veranderingen in hersenactiviteit in Parkinson patiënten. Het gepresenteerde diermodel van dit proefschrift kan een instrument zijn bij vervolgstudies om neurofysiologische veranderingen in mechanismen bij de ziekte van Parkinsonen  zijn veranderingen bij beweging  of therapeutische interventies verder te onderzoeken.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap