Proefschrift Joanna Korecka | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Proefschrift Joanna Korecka

Nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar de Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve ziekte waarbij dopamine producerende zenuwcellen afsterven in een deel van de hersenen dat de substantia nigra of de zwarte kern wordt genoemd. Het afsterven van deze zenuwcellen in patienten veroorzaakt trillingen, stijfheid, akinesie (bewegingsarmoede) en een maskergelaat.

Joanna Korecka en haar collega’s hebben doormiddel van moleculair biologisch onderzoek van de hersenen van overleden Parkinson patienten aangetoond dat een grote groep genen in de substantia nigra bij deze patienten zich anders gedragen dan in gezonde mensen

Vervolgonderzoek naar de functie van deze genen in screens met cellen in kweekschaaltjes bracht verschillende genen aan het licht die betrokken zijn bij celdood, zenuwvezelgroei en mitochondrale activiteit (energie huishouding). Van één van deze genen, Repulsive Guidance Molecule A (RGMA), toonde ze aan dat het in de substantia nigra van muizen celdood en afwijkingen in de motorcoordinatie teweeg brengt, een gedragsafwijking die ook de ziekte van Parkinson typeert. De concentratie van RGMA is ruim twee maal zo hoog in de substantie nigra van Parkinson patienten dan in die van gezonde mensen.

Dit gegeven plus haar waarneming in muizen dat RGMA celdood induceerd vormt de basis voor het idee dat RGMA een zeer interessant kandidaat molecuul is voor de ontwikkeling van een regeneratieve therapie voor de ziekte van Parkinson. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is uitgevoerd in het kader van een Top Instituut Pharma project en is een samenwerking tussen het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, de Nederlandse Hersenbank, de Vrije Universiteit en het farmaceutisch bedrijf Abbott. Op dit moment wordt vervolgonderzoek gefinancierd door Stichting ParkinsonFonds.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap