Proefschrift dhr. M. van der Eijk | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Proefschrift dhr. M. van der Eijk

Proefschrift 'Patiëntgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson'

Geplaatst op 22 december 2015

'Patiëntgerichtheid'betekent het afstemmen van zorg op de individuele eigenschappen en wensen van de patiënt. Het concept gaat uit van het principe dat dokters en patiënten beiden deskundig zijn; dokters op het gebied van diagnostische en therapeutische overwegingen, patiënten door hun persoonlijke ervaringen met de ziekte. Patiëntgerichtheid vraagt om verandering bij beide partijen. Dokters moeten patiënten vaker betrekken bij het maken van keuzes en patiënten moeten worden ondersteund in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om regie over hun ziekte te krijgen.

Patiëntgerichtheid in Nederland en Verenigde Staten
Mijn promotieonderzoek richtte zich op de vraag hoe patiëntgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson kan worden gedefinieerd, betrouw kan worden gemeten en verbeterd. Ik ontwikkelde een patiëntervaringen vragenlijst waarmee zorgervaringen van duizenden Nederlandse en Amerikaanse patiënten werden verzameld. Mijn onderzoek liet zien dat patiënten behoefte hebben aan informatie die beter is afgestemd op hun persoonlijke situatie en emotionele steun om beter om te kunnen gaan met hun aandoening. Daarnaast geven patiënten aan nauwelijks betrokken te worden bij beslissingen over hun zorg en ervaren zij een gebrek aan samenwerking tussen zorgverleners. Zorgverleners erkennen dat samenwerking beter kan. Zij geven aan niet goed op de hoogte te zijn welke andere professionals bij een patiënt betrokken zijn, medische gegevens worden onderling nauwelijks uitgewisseld en er wordt zelden een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Persoonlijke zorgcommunities
Om patiëntgerichtheid te verbeteren hebben wij de 'persoonlijke zorgcommunity' ontwikkeld. Een persoonlijke zorgcommunity is een afgeschermde ontmoetingsplaats op het internet voor individuele patiënten, waarin zij zelf hun mantelzorger en een of meerdere zorgverleners kunnen uitnodigen. Daarnaast kan medische informatie op een veilige manier worden opgeslagen en is communicatie tussen patiënt en zorgverleners mogelijk. Patiënten namen deel aan het onderzoek vanuit de behoefte om overzicht te creëren over lopende behandelingen en om zorgverleners op een plek samen te brengen. Daarnaast waardeerden patiënten de mogelijkheid om emotionele steun en informatie te kunnen vragen aan hun eigen zorgverleners. Het internet zal in de toekomst vaker worden ingezet om samenwerking te verbeteren en patiënten actiever te betrekken bij hun zorg.

Over de promovendus
Martijn van der Eijk (1979) studeerde van 1999-2005 biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde op 1 december jl. op bovenstaande onderzoek. Het contact met patiënten inspireerde hem om alsnog geneeskunde te gaan studeren in Nijmegen, waar hij in januari 2015 aan zijn coschappen begon. Publicatie van zijn proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging. Het proefschrift, foto's en video's van de promotieplechtigheid zijn in een gratis 'app' samengebracht en online in te zien via:

http://www.thesisapps.com/van-der-eijk/

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap