Proefschrift Dhr. M. Broen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Proefschrift Dhr. M. Broen

Samenvatting proefschrift “Angst en depressie bij de ziekte van Parkinson”.
Dhr. Dr. M.P.G. Broen, 1 december 2016.

Geplaatst op 1 december 2016

Naast motorische symptomen kenmerkt de ziekte van Parkinson zich ook door een verscheidenheid aan niet-motorische symptomen, waaronder neuropsychiatrische klachten zoals depressie en angst. Ze hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en dragen onder andere bij aan de ernst van de motorische symptomen, motorische complicaties, loopproblemen en cognitieve problemen. In dit proefschrift worden aspecten van angst en depressie bij de ziekte van Parkinson onderzocht en beschreven. Daarnaast wordt een nieuwe methode onderzocht die gebruikt kan worden om motorische en niet-motorische klachten beter in kaart te brengen.

Middels een systematisch literatuuroverzicht onderzochten we het vóórkomen van angst en angststoornissen bij de ziekte van Parkinson. We vonden dat 31% van de parkinsonpatiënten een angststoornis heeft, waarbij de gegeneraliseerde angststoornis het meest frequent voorkomt. Dit bevestigt dat angst, alhoewel vaak niet herkend, veel voorkomend is bij de ziekte van Parkinson en het benadrukt het belang van adequate herkenning. In een tweede studie onderzochten we welke risicofactoren invloed hebben op het ontwikkelen van angstklachten aan de hand van een angst model. We vonden dat de aanwezigheid van depressieve symptomen de belangrijkste risicofactor is voor het ontwikkelen van angst. Parkinsonspecifieke risicofactoren, zoals bijvoorbeeld motorische fluctuaties, lijken met name situatiegebonden. Deze bevindingen kunnen van waarde zijn voor het ontwikkelen van effectieve interventies in de toekomst.

In een tweede gedeelte onderzochten we een bepaald aspect van de Hamilton Depression Rating Scale, de meest gebruikte depressieschaal bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast onderzochten we de specifieke effecten van antidepressiva bij depressieve parkinsonpatiënten zodat er een betere voorlichting kan worden gegeven aan parkinsonpatiënten bij start van de behandeling.

Tenslotte onderzochten we de geschiktheid van  een nieuwe methode, de Experience Sampling Method (ESM) om verbanden tussen motorische, niet-motorische en contextuele factoren te onderzoeken. Bij deze methode wordt via een mobiele applicatie de ernst van de motorische symptomen, affectieve symptomen en aan- of afwezigheid van contextuele factoren frequent en willekeurig gedurende de dag gescoord, tijdens de dagelijkse bezigheden van de patiënten.  Het bleek een gebruiksvriendelijke, geschikte methode te zijn die door de patiënten als waardevol werd omschreven. Het was mogelijk verbanden te ontdekken tussen motorische symptomen, stemming en contextuele factoren, op een individueel niveau. ESM kan waardevol zijn om in de toekomst een beter inzicht te krijgen tussen deze factoren en zo een individuele behandeling te starten.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap