PLVT-app | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

PLVT-app

Een app om verstaanbaarheid te verbeteren bij parkinsonpatiënten.

Gepubliceerd op 19 april 2016
Onderzoekers: dr. Hanneke Kalf en dr. Bert de Swart (Radboudumc Nijmegen) en drs. Selma de Wit (Zorg- en adviescentrum Liemerije Zevenaar).

Met subsidie van de Parkinson Vereniging hebben 3 logopedist-onderzoekers van de afdeling Revalidatie van het Radboudumc in Nijmegen in 2015 de bruikbaarheid van de PLVT-app onderzocht. In het Parkinson Magazine van januari 2015 is het interview te vinden met de bedenkers van de app, die op dat moment in concept al klaar was na enkele jaren van ontwikkelen. Want hoewel de app, ontwikkeld voor Android-apparaten er heel eenvoudig uit ziet (zie verder), is het rekenwerk op de achtergrond heel complex.

Wat doet de app?
Parkinsonpatiënten die te zacht of binnensmonds spreken, kunnen leren om weer verstaanbaar te spreken met de Pitch Limiting Voice Treatment of PLVT, die elke logopedist die is aangesloten bij ParkinsonNet kan aanbieden. Met PLVT leert de parkinsonpatiënt harder te praten zonder te overdrijven. Dat lijkt eenvoudig, maar het oefenen om op de juiste manier harder praten zonder te hoog te praten èn dit in gesprekken toe te passen is niet altijd makkelijk. De PLVT-app is ontwikkeld om tijdens oefeningen en gesprekken terwijl je spreekt op je telefoon of tablet te kunnen zien of je op de beste manier spreekt. Dat is te zien aan een stip op je scherm: de stip blijft rood als je te zacht praat, maar wordt groen als je goed praat. Bovendien hangt de stip hoog of laag als je te hoog of juist te laag praat, maar blijft de stip ongeveer in het midden als je op de juiste toonhoogte praat (zie foto). Daarvoor moet de app voor elke gebruiker precies goed zijn ingesteld, alleen al omdat vrouwen een hogere stem hebben dan mannen.

 

Foto: logopedist Selma de Wit doet met een parkinsonpatiënt verstaanbaarheidstraining met gebruik van de PLVT-app. De stip is groen, maar hangt wat hoog, dus hij spreekt luid genoeg, maar mag nog iets lager met zijn stem.

Wat hebben we onderzocht?
Onze belangrijkste vraag was: wat is de beste manier om de PLVT-app te integreren in het huidige PLVT-oefenprogramma? Daarvoor wilden we weten of de app inderdaad voor parkinsonpatiënten behulpzaam zou zijn tijdens het spreken, maar ook hoe de technische handleiding eruit moet zien, hoe logopedisten de app moeten gebruiken en wat het beste moment is om de app in de behandeling te introduceren.  

Hoe hebben we dat onderzocht?
Behalve de drie onderzoekers bestond de projectgroep uit Marko van de Vegt, een parkinsonpatiënt met veel ervaring in het gebruiken van apps en Judith Kocken, een onafhankelijke logopedist.

Op basis van onze eerste ervaringen moest de app nog diverse keren worden aangepast. Toen de app deed wat de bedoeling was, hebben we logopedisten uit de regio’s Nijmegen, Apeldoorn en Veghel bezocht en gevraagd om de gebruikershandleiding kritisch te lezen en de PLVT-app met hun patiënten te testen op praktische toepasbaarheid. Ze konden de proefversie van de app laden op hun eigen telefoon of tablet of op die van hun patiënt, maar ook was het mogelijk om een van de Android-minitablets lenen, die waren aangeschaft. Het gebruik van de app door de logopedisten en patiënten is geanalyseerd met behulp van vragenlijsten, maar ook door video-opnamen van behandelingen met de app te analyseren. Tenslotte zijn de bevindingen met alle logopedisten besproken.

Wat zijn de resultaten?
Door het gebruiken van de app door zowel patiënten als logopedisten konden we de app technisch verbeteren en in november 2015 voor iedereen beschikbaar maken. Ook de gebruikershandleiding is op basis van deze ervaringen aangepast. Een voorbeeld is dat we de range voor het instellen van de toonhoogte hebben aangepast van 20Hz naar 50Hz. Zo krijgt de patiënt meer ruimte voor intonatie en is de feedback rustiger.

Alle patiënten vonden de PLVT-app een praktisch hulpmiddel in de training én in de dagelijkse communicatie, maar niet alle patiënten waren in staat om de instellingen van de app zelfstandig aan te passen. Eén patiënt ontdekte dat de app zelfs functioneert in een werksituatie met omgevingslawaai, maar dat het openbaar gebruik tegelijk ook een confrontatie met de ziekte is. De conclusie van de logopedisten was dat het inzetten van de PLVT-app pas zinvol is als de patiënt de basistechniek van PLVT voldoende beheerst; de app is dan een goede ondersteuning bij het oefenen. In de PLVT-handleiding is bovendien het implementeren van de app in dagelijkse communicatie uitvoerige beschreven.

Het vervolg
De PLVT-app is nu voor €9.99 verkrijgbaar in de Android Play store. We hadden graag gemeld dat er nu ook een iOS-versie is voor iPhone en iPad, maar dat is technisch nog niet mogelijk gebleken.

Voor logopedisten start in 2016 een nieuwe cursus ‘Leren werken met de PLVT-app’. En met een bruikbare app kunnen we in de toekomst gaan onderzoeken of behandeling met PLVT effectiever wordt of zelfs efficiënter, bijv. in kortere tijd al tot resultaten leidt.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap