‘Physiotherapy in Parkinson's disease. Towards evidence-based practice' Samyra Keus | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

‘Physiotherapy in Parkinson's disease. Towards evidence-based practice' Samyra Keus

‘Physiotherapy in Parkinson's disease. Towards evidence-based practice'

Samyra Keus

Op 13 april 2011 heeft dr. Samyra Keus de Proefschriftprijs 2011 ontvangen van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie, onderdeel van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het proefschrift waarop zij op 29 april 2010 gepromoveerd is heeft de titel ‘Physiotherapy in Parkinson's disease. Towards evidence-based practice'. De Parkinson Vereniging heeft financieel bijgedragen aan verschillende in het proefschrift beschreven onderzoeken, als ook aan de drukkosten van het proefschrift zelf.

Het proefschrift geeft een helder overzicht van de gezondheidsgerelateerde problemen en factoren die samenhangen met de ziekte van Parkinson. Daarbij worden de op wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring gebaseerde aanbevelingen voor de dagelijkse fysio- en oefentherapeutische praktijk systematisch beschreven. Deze aanbevelingen zijn onderdeel van de ontwikkelde richtlijn Ziekte van Parkinson van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF, www.kngf.nl). De noodzaak voor deze richtlijn bleek uit een  inventarisatie van de reguliere zorg. Zoals beschreven in het proefschrift maken veel Parkinsonpatiënten gebruik van fysio- en oefentherapie (Cesar en Mensendieck). Zij worden veelal langdurig behandeld door therapeuten die zelf aangaven over weinig Parkinson-specifieke expertise te beschikken.  Boosdoeners waren hierbij het ontbreken van een behandelrichtlijn en specifieke scholing. Maar ook het klein aantal Parkinsonpatiënten dat de meeste jaarlijks therapeuten behandelde, onvoldoende om expertise op te bouwen en te onderhouden.

Na ontwikkeling van de richtlijn (2004) is deze geïmplementeerd. Hiervoor is een ParkinsonNet ontwikkeld. In deze regionale zorgnetwerken werken geselecteerde fysiotherapeuten nauw samen met neurologen en volgen ze continu opleiding. In het proefschrift wordt de opzet van een grote trial beschreven om de effecten van ParkinsonNet te evalueren, als ook een beschrijving van de 699 (!) deelnemende patiënten. De resultaten van deze Parknet trial (beschreven in het proefschrift van Dr. Maarten Nijkrake, 2010) hebben er toe geleid dat ParkinsonNet nu ook erkend wordt door verschillende de beroepsverenigingen (oa. van fysiotherapeuten en neurologen), inmiddels landelijk uitgebreid is en een multidisciplinair karakter gekregen heeft. Zo hebben alle Parkinsonpatiénten in Nederland nu de mogelijkheid te kiezen voor paramedici met Parkinson-specifiek expertise (www.ParkinsonNet.nl).

Zowel de richtlijn als ParkinsonNet zijn uniek in de wereld. Er is daardoor veel interesse vanuit het buitenland. Zo wordt nu  dankzij subsidie van het KNGF, in samenwerking met 19 Europese beroepsorganisaties fysiotherapie (leden van de European Region of the World Confederation for Physical Therapy, ER-WCPT) de richtlijn herzien en verder ontwikkeld tot een 1ste Europese richtlijn. Samyra Keus is hierbij projectleider, samen met haar voormalig co-promotor Marten Munneke. Een belangrijke vernieuwing in het ontwikkelproces is dat al vanaf het begin patiënten betrokken worden bij de ontwikkeling. Heeft u ook interesse in de ontwikkeling van deze richtlijn? Ga dan naar www.APPDE.eu.

Een pdf van het proefschift is gratis toegankelijk via www.skeus.nl

Promotoren van het onderzoek waren prof. dr. Raymund Roos (Universiteit Leiden) en prof. dr. Bastiaan Bloem (Radboud Universiteit Nijmegen). Co-promotor was dr. Marten Munneke (Radboud Universiteit Nijmegen). Samyra Keus werkt als postdoc op de afdeling Neurologie van het UMC St. Radboud.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap