Nederlandse Samenvatting: proefschrift “glucose metabolic brain patterns in neurodegenerative brain diseases” | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Nederlandse Samenvatting: proefschrift “glucose metabolic brain patterns in neurodegenerative brain diseases”

Nederlandse Samenvatting: proefschrift “glucose metabolic brain patterns in neurodegenerative brain diseases”

Neurodegeneratieve hersenziekten, zoals; de ziekte van Parkinson (PD), multisysteem atrofie (MSA), progressieve supranucleaire parese (PSP) en ziekte van Alzheimer (AD), zijn hersenaandoeningen waarbij langzamerhand – over vele jaren – bepaalde gebieden van zenuwcellen verloren gaan. In de klinische praktijk kan het lastig zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende ziektebeelden, omdat vooral in het begin de symptomen hetzelfde kunnen zijn.

Een [18F]-fluorodeoxyglucose (FDG)-PET scan kan hierbij behulpzaam zijn. Bij dit onderzoek wordt de radiotracer FDG (een vorm van glucose, suiker) ingezet. Dit is de enige energiebron van hersenweefsel. Door een FDG-PET scan van de hersenen te maken wordt het energieverbruik in de hersenen zichtbaar gemaakt. Patronen van verminderd energieverbruik (glucose metabolisme) zijn voor elke neurodegeneratieve hersenziekte anders.

Het doel van dit proefschrift was om met behulp van een FDG-PET scan het glucose metabolisme in de hersenen bij neurodegeneratieve hersenziekten in beeld te brengen. Daarnaast werden verschillende analysetechnieken en ook andere beeldvormende MRI technieken onderzocht om de ziekte-specifieke metabole patronen weer te geven.

De wiskunde rekentechniek SSM/PCA kan energieverbruikspatronen identificeren wat specifiek is voor een bepaalde neurodegeneratieve hersenziekte. De patronen voor PD, MSA, PSP en AD zijn geïdentificeerd en daaruit is gebleken dat met behulp van deze patronen een goed onderscheid tussen de verschillende ziektebeelden gemaakt kan worden. Daarnaast is het met deze techniek mogelijk om in een bepaalde score uit te drukken in welke mate het metabole hersenpatroon van die patiënt overeenkomt met het ziekte-specifieke metabole groepspatroon van een bepaalde ziekte. Door deze methodiek toe te passen wordt de waarschijnlijkheid bepaald dat iemand een bepaalde ziekte heeft.

Daarom kunnen deze ziekte-specifieke metabole patronen een waardevol hulpmiddel zijn in de klinische praktijk bij het diagnosticeren van patiënten met neurodegeneratieve hersenziekten.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap