"Modelling early stage Parkinson’s disease in mice and marmosets" Dr. Ir. P.S. Verhave | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

"Modelling early stage Parkinson’s disease in mice and marmosets" Dr. Ir. P.S. Verhave

Modelling early stage Parkinson’s disease in mice and marmosets

Dr. Ir. P.S. Verhave

Neurodegeneratie is het verlies van cellen in de hersenen. De ziekte van Parkinson is één van de belangrijkste neurodegeneratieve ziekten. De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door verlies van hersencellen, zogenaamde dopaminerge cellen, in een kern diep in het brein, de substantia nigra. Op het moment van diagnose van de ziekte van Parkinson is de neurodegeneratie al in een vergevorderd stadium. De huidige behandelwijze van de ziekte van Parkinson berust nog steeds op het bestrijden van de symptomen. Hierbij wordt het verlies van de hersencellen niet gestopt. Een vroege identificatie van mensen die risico lopen om deze ziekte te krijgen in combinatie met een vroege start van een behandeling die het verlies van hersencellen tegengaat, zou de ziekte van Parkinson wellicht kunnen verlichten. Dit proefschrift gaat in op de vroege effecten van het verlies van dopaminerge cellen. Omdat de eerste fase van de ziekte van Parkinson niet herkenbaar is bij patiënten, is onderzoek in dit stadium afhankelijk van diermodellen. In dit proefschrift zijn zowel in marmosetten als in muizen verschillende aspecten onderzocht die een rol spelen bij de vroege fase van neurodegeneratie.

Een van de mogelijke vroege symptomen van de ziekte van Parkinson is de ziekte "REM sleep behavior disorder", een verhoogde spierspanning tijdens de REM slaap. In het marmoset model voor de ziekte van Parkinson, het MPTP model, werd inzicht verkregen in de effecten van neurodegeneratie op beweging en op slaap, zoals de toename in spierspanning tijdens de REM- oftewel droomslaap. Tevens is in dit model onderzocht of een neuroprotectieve behandeling met de stof riluzole effectief kan zijn tegen vroege symptomen van neurodegeneratie. Hieruit bleek dat ook de effecten van de neurodegeneratie op de spierspanning tijdens de REM slaap verminderde door middel van de riluzole behandeling.

In een muis model voor de ziekte van Parkinson, het MPTP infusie model, zijn de eerste effecten van langzaam geïnduceerde neurodegeneratie op eiwit, cel en gedragsniveau onderzocht. Hieruit bleek dat er vroege veranderingen zijn op energie leverende eiwitten, zogenaamde mitochondriale eiwitten, die niet gepaard gaan met gedragsveranderingen maar wel met cel overleving. Ook hier bleek riluzole effectief in het tegengaan van veranderingen op eiwit niveau.

Het proefschrift benadrukt het belang van het ontwikkelen van diagnostische methoden voor de vroege fase van de ziekte van Parkinson en neuroprotectieve behandelingen om verdere achteruitgang van de patiënt te voorkomen. De beschreven modellen en meetmethodes vormen een belangrijke bijdrage aan deze noodzaak.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap