Making up your mind: wiring the dopamine system | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Making up your mind: wiring the dopamine system

'Making up your mind: wiring the dopamine system'

Ewoud R. E. Schmidt

Het centraal zenuwstelsel is opgebouwd uit miljoenen zenuwcellen (neuronen) die op een zeer specifieke wijze met elkaar verbonden zijn. Deze connectiviteit is essentieel voor het correct functioneren van het zenuwstelsel. Opmerkelijk is dat een groot deel van deze neuronale verbindingen wordt aangelegd tijdens de embryonale en postnatale ontwikkeling.

De foutieve aanleg van neuronale verbindingen speelt mogelijk een rol bij de ontwikkeling van neurologische ziekten, zoals de ziekte van Parkinson. Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde verbindingen van het dopamine syteem af. Om de oorzaak hiervan te achterhalen is het van groot belang om te begrijpen hoe de verbindingen van het dopamine systeem tijdens de embryonale ontwikkeling worden aangelegd. Daarnaast is deze kennis cruciaal voor het herstellen van dopaminerge verbindingen wanneer deze verloren zijn. Echter, het is voor een groot deel onbekend hoe de connectiviteit in het dopamine systeem wordt aangelegd en welke cellulaire en moleculaire processen hierbij betrokken zijn. Het onderzoek beschreven in mijn proefschrift richt zich op het ontdekken welke moleculaire mechanismen ten grondslag liggen aan de vorming van neuronale verbindingen van het dopamine systeem.

Bevindingen van dit proefschrift

Een belangrijke vinding van dit proefschrift is dat de zenuwuitlopers (axonen) van dopamine neuronen, tijdens de embryonale ontwikkeling, gebruik maken van al eerder aangelegde zenuwbanen voor groei naar hun doelgebieden in de hersenen. Hierbij is een nieuw molecuul geïdentificeerd dat betrokken is bij de groei van deze dopamine axonen. Dit is een belangrijke vinding, omdat deze afhankelijkheid van dopamine axonen laat zien dat verstoringen van het dopamine systeem niet primair in het dopamine systeem gelegen hoeven te zijn. Zo kan een verstoring in de zenuwbanen waar dopamine axonen afhankelijk van zijn indirect gevolgen hebben voor de aanleg van dopamine verbindingen. Naast deze afhankelijkheid van dopamine axonen is ook een nieuw molecuul geïdentificeerd dat zeer belangrijk is voor dopamine axonen om hun doelgebied te vinden en in te groeien (innervatie). Verstoringen van dit molecuul verstoren de innervatie door dopamine axonen en mogelijk heeft dit invloed op het functioneren van het dopamine systeem.

De huidige methoden voor het bestuderen van de ontwikkeling van het dopamine systeem hebben nieuwe inzichten gegeven in de mechanismen die deze ontwikkeling reguleren. Echter, dit onderzoek wordt bemoeilijkt door gebrek aan de juiste middelen om de verschillende groepen van dopamine neuronen te identificeren en te markeren. Om in de toekomst nieuwe studies mogelijk te maken, heb ik een nieuwe transgene methode ontwikkeld, waarbij in één en dezelfde muis verschillende groepen van dopamine neuronen gemarkeerd en geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij zijn voornamelijk de dopamine neuronen in de substantia nigra pars compacta (SNc) zichtbaar. Deze neuronen zijn zeer belangrijk voor motorische functies en sterven af bij de ziekte van Parkinson. Een eerste analyse van deze muizen laat unieke kenmerken zien van hoe deze neuronen ontwikkelen, naar hun doelgebieden (dorsaal striatum) groeien en deze innerveren. Ook biedt het nieuwe inzichten over hoe dopamine neuronen in de SNc zich organiseren om contact te maken met inkomende verbindingen. Deze nieuwe muizen bieden zo een unieke mogelijkheid om de ontwikkeling van dopamine neuronen in de SNc zeer precies in kaart te brengen en de mechanismen te onderzoeken die deze processen reguleren.

De bevindingen en nieuwe methoden beschreven in dit proefschrift dragen bij aan het ontdekken van hoe verstoringen in de ontwikkeling van het dopamine systeem betrokken zijn bij neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson. Daarnaast bieden ze nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkeling van therapieën gericht op het manipuleren of herstellen van dopaminerge connecties wat cruciaal zal zijn voor de bestrijding van deze ziekten.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap