Lateralisation of Parkinson symptoms and visuomotor control in gait | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Lateralisation of Parkinson symptoms and visuomotor control in gait

Lateralisation of Parkinson symptoms and visuomotor control in gait

A. van der Hoorn1,2               

1 Department of Neurology, University Medical Centre Groningen, University of Groningen, Groningen, the Netherlands; 2 Neuroimaging centre, University Medical Centre Groningen, University of Groningen, Groningen, The Netherlands

Kort verslag/samenvatting

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende neurologische aandoening waarbij een tekort aan dopamine tot gevolg heeft dat patiënten moeite hebben met beweging. Deze bewegingstoornis is het sterkst aan één lichaamzijde. De achtergrond van deze asymmetrie wordt nog niet begrepen. In dit proefschrift lieten wij zien dat de hersenhelft die de dominante hand aanstuurt vatbaarder is voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Het aantonen van deze relatie geeft aanknopingspunten om verder onderzoek te doen naar de oorzaak van de kenmerkende asymmetrie bij de ziekte van Parkinson.

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar loopblokkades bij Parkinson patiënten. Tijdens loopblokkades (‘bevriezen’) voelt het alsof de voeten vastgelijmd zijn aan de grond. Eerder onderzoek suggereerde dat loopblokkades mogelijk gerelateerd zijn aan disfunctie van de rechter hersenhelft. Daarom hadden we de verwachting dat patiënten met een voornamelijk aangedane rechter hersenhelft, en dus de meeste klachten links, vaker loopblokkades zouden hebben. Onze retrospectieve database studie gaf geen steun aan deze gedachte, maar een prospectieve studie van anderen wel. Vervolgens hebben we het onderliggende mechanisme van loopblokkades verder onderzocht door een aangeboden visueel bewegingspatroon (optische flow) te manipuleren. Nabootsen van het naderen van een nauwe doorgang, wat loopblokkades kan uitlokken, maakt het nodig dat de geschakeld wordt tussen externe ondersteuning van beweging naar eigen aanzet tot beweging. Wij lieten zien dat dit omschakelen gestoord is bij patiënten, wat bleek uit zowel een verslechtering van het lopen bij loopband onderzoek als gestoorde activatie van betrokken hersengebieden bij functionele MRI scans. 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap