Eindverslag besteding reiskosten Levodopa in EArly Parkinson’s disease (LEAP)-studie | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Eindverslag besteding reiskosten Levodopa in EArly Parkinson’s disease (LEAP)-studie

Eindverslag besteding reiskosten ‘Levodopa in EArly Parkinson’s disease (LEAP)-studie’

Geplaatst op 13 juni 2016

De Parkinson Vereniging heeft in de periode december 2013 tot en met december 2015 bijgedragen aan de reiskosten voor de onderzoeksverpleegkundigen in het kader van de LEAP-studie.

Per deelnemer worden gedurende de studie in totaal acht metingen verricht door een onderzoeksverpleegkundige. Dit betekent dat per jaar ongeveer 540 bezoeken plaatsvinden door het hele land en in 2 jaar ongeveer totaal 1080 bezoeken. De meeste deelnemers vinden het prettig om thuis te worden bezocht; andere deelnemers geven er weer de voorkeur aan dat de bezoeken in het eigen lokale ziekenhuis worden verricht. Voor deelnemers is er logischerwijs een hoge drempel om verder te reizen dan het eigen lokale ziekenhuis voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek. Als er geen financiële middelen beschikbaar zouden zijn geweest om de onderzoeksverpleegkundigen de bezoeken thuis of dicht bij huis te laten plaatsvinden, hadden daarom naar alle waarschijnlijkheid veel potentiële deelnemers niet mee kunnen doen aan de studie.

De financiële bijdrage van de Parkinsonvereniging aan de reiskosten voor de onderzoeksverpleegkundigen heeft er daarom direct aan bijgedragen dat op 17 mei j.l. de laatste (446ste) deelnemer van de studie geïncludeerd een enorme mijlpaal waar wij vanzelfsprekend erg trots op zijn. Dit betekent dat eind 2017 de laatste meting zal worden verricht. De eerste resultaten worden in de loop van 2018 verwacht. Zonder de hulp van de Parkinson Vereniging was echter dit niet gelukt, en het LEAP-team is dan ook erg dankbaar voor deze belangrijke bijdrage.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap