Effectiviteit van ergotherapie bij ZvP, co-financiering met Prinses Beatrix spierfonds | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Effectiviteit van ergotherapie bij ZvP, co-financiering met Prinses Beatrix spierfonds

OTiP studie: Effectiviteit van ergotherapie

Geplaatst op 13 oktober 2015

B. Bloem, M. Munneke, I. Sturkenboom

Achtergrond: De ziekte van Parkinson is een voortschrijdende ziekte van de hersenen. De complexe en veelzijdige symptomen hebben in toenemende mate een negatieve invloed op het dagelijkse leven van de patiënten. Ergotherapie richt zich op het helpen verbeteren van het dagelijks functioneren door het geven van strategietraining, adviezen, door het aanleren van andere oplossingsstrategieën of door het aanbieden van hulpmiddelen. Ongeveer 10% van de patiënten met de ziekte van Parkinson worden momenteel verwezen naar de ergotherapie. Er is wereldwijd nooit goed onderzocht of ergotherapie een meerwaarde heeft.

Doel: In dit wetenschappelijk onderzoek (de OTiP studie) is geëvalueerd of ergotherapie aan huis gedurende 10 weken meerwaarde heeft voor het dagelijks leven van mensen met de ziekte van Parkinson.

Resultaten: In totaal hebben 191 mensen (119 man, 72 vrouw) met de ziekte van Parkinson en 180 mantelzorgers deelgenomen aan het onderzoek. De leeftijd van deelnemers varieerde van 42 tot 87 jaar en de ziekte-ernst varieerde van mild tot ernstig. De deelnemende patiënten die ergotherapie hadden gehad (interventiegroep) hadden een betere ervaren uitvoering en tevredenheid in dagelijkse activiteiten dan mensen die geen ergotherapie hadden gehad. Mantelzorgers van de interventiegroep rapporteerden direct na de behandelperiode een betere ervaren kwaliteit van leven. Op andere uitkomstmaten van patiënten en mantelzorgers was er veelal wel een positieve trend ten gunste van de interventiegroep maar was dit verschil niet duidelijk genoeg. De totale kosten van de interventie en controlegroep waren nagenoeg gelijk. De kosten voor institutionele opname waren beduidend lager voor de interventiegroep.

Conclusie: Ergotherapie volgens de richtlijn ‘Ergotherapie bij Parkinson’ heeft meerwaarde in de multidisciplinaire parkinsonzorg om de ervaren uitvoering en tevredenheid van dagelijkse activiteiten bij patiënten te verbeteren.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap