Door goede slaap minder last van Parkinson? | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Door goede slaap minder last van Parkinson?

Door goede slaap minder last van Parkinson?

Gepubliceerd op 23 juni 2016
Merel van Gilst

Proefschrift
Promotor

Sleep benefit in Parkinson’s disease
prof. dr. B.R. Bloem

Copromotor

dr. S. Overeem

Datum

13 april 2016

Tijd

10.30 uur

Locatie

Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Veel Parkinsonpatiënten hebben last van slaapproblemen, maar slaap kan ook een heel positief effect hebben op de ziekte van Parkinson. Sommige patiënten ervaren na een goede nachtrust een opvallende verbetering in de symptomen, terwijl ze dan juist een relatief lange periode geen medicatie hebben ingenomen. Dit fenomeen wordt sleep benefit (slaapprofijt) genoemd.

Mentaal of ook fysiek?
Merel van Gilst onderzocht sleep benefit op verschillende manieren. Uit een dagboek en vragenlijstonderzoek bleek dat een derde van de Parkinsonpatiënten profiteert van slaap. Toch werd in een vervolgonderzoek, waarin de motoriek van deze patiënten werd onderzocht, geen objectieve verbetering gevonden in het bewegen na het slapen.

Uitgebreide interviews gaven meer inzicht in de ervaringen van patiënten met sleep benefit. Deze groep bleek heel gevarieerd. Sommige patiënten vertelden beter te kunnen lopen of zich beter aan te kunnen kleden, terwijl anderen zich met name mentaal beter voelden. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of sleep benefit ook echt een fysiek effect heeft. Een onderzoeksvoorstel om dit met behulp van videoanalyse te onderzoeken is opgenomen in het proefschrift.

Over de promovendus
Merel van Gilst (1987) studeerde kunstmatige intelligentie (bachelor) en neurowetenschappen (master) aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek voerde zij uit bij de afdeling neurologie van het Radboudumc en het Donders Institute for Brain Cognition and Behavior. Momenteel werkt zij als postdoc onderzoeker bij de afdeling neurologie van het Radboudumc en Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap