De rol van de zenuwsynaps in het ziekteproces van progressieve supranucleaire verlamming | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

De rol van de zenuwsynaps in het ziekteproces van progressieve supranucleaire verlamming

Receptor fingerprints in Progressive Supranuclear Palsy

Wan Zheng Chiu1, Nicola Palomero-Gallagher2, Agnita Boon1, Laura Donker Kaat1, Karl Zilles2, John van Swieten1

1 Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands,

2 Institute of Neuroscience and Medicine (INM-1), Research Centre Jülich, Germany

Progressive supranuclear palsy (PSP) is  a neurodegenerative disorder clinically characterized by early postural instability, parkinsonism, supranuclear gaze palsy and cognitive decline. The midcingulate cortex was found to be involved in the neurodegenerative process of PSP, and the severity of its hypoperfusion correlated with the extent of executive dysfunction. The various symptoms in PSP are thought to result from dysfunctions of neurotransmitter systems. PSP research to date has mainly focused on the nigrostriatal dopaminergic, and cholinergic systems. However, dopamine and cholinergic replacement therapies in PSP have not been effective, emphasizing the likely importance of other neurotransmitter systems. Therefore, aim of the present study was to determine PSP-related alterations in the receptor fingerprint, of midcingulate area 24’ and the caudate nucleus.

Densities of 20 receptors for glutamate, GABA, acetylcholine, norepinephrine, serotonin, dopamine and adenosine were determined by in vitro quantitative receptor autoradiography in the caudate nucleus and area 24’ of PSP (n=16) and control (n=14) post-mortem brain samples obtained from the Dutch Brain Bank. We applied multivariate statistical analyses to determine PSP-associated changes in neurotransmitter receptor densities.

The caudate nucleus of PSP patients contained significantly higher peripheral benzodiazepine, and A1, but lower kainite and nACh receptor densities than that of controls, whereas midcingulate area 24’ of PSP patients contained significantly higher NMDA, GABAB, pBZ, and 5-HT2 receptor densities than that of controls. PSP cases do not build a homogeneous group, but differ concerning direction and intensity of binding site density divergences from control values. Thus the cohort was subdivided based on clinical criteria, resulting in different patterns of significantly altered receptor types when comparing a given PSP group with controls.

The present results shed light on the PSP-related changes at neurotransmitter receptor level, providing in-depth insight into the pathophysiology of the disease which contributes to the development of an effective treatment of cognitive changes in PSP.

Nederlandse samenvatting

Progressieve supranucleaire palsy (PSP) is een neurodegeneratieve ziekte, gekenmerkt door balansproblemen, parkinson gelijkende verschijnselen, oogbewegingsstoornissen en achteruitgang in het denkvermogen. Dit laatste kenmerkt zich onder andere in moeite met planning en de mate hiervan lijkt gecorreleerd te zijn met het (dys)functioneren van de midcingulaire cortex. De verscheidene symptomen zijn waarschijnlijk het gevolg van afwijkingen in neurotransmitter (signaalstoffen die zenuwimpulsen overdragen) systemen. Tot op heden heeft het onderzoek bij PSP naar deze systemen zich gericht op dopaminerge en cholinerge systemen, echter is gebleken dat het aanvullen van deze neurotransmitters niet effectief is als behandeling.  Waarschijnlijk zijn andere neurotransmitter systemen in belangrijke mate betrokken. Ons doel is het profiel van neurotransmitter wijzigingen bij PSP, een zogenaamde receptor “vingerafdruk”, in de midcingulaire cortex, maar ook de nucleus caudatus, een andere vaak aangedane regio bij PSP, te onderzoeken, door middel van het microscopisch bepalen van de dichtheden van 20 neurotransmitter receptoren van de breinen van 16 PSP patiënten, en dit te vergelijken met die van 14 gezonde controles.

Wij vonden veranderde dichtheden van perifeer benzodiazepine, A1, kainate en nACh in de nucleus caudatus, en van NMDA, GABAb, perifeer benzodiazepine en 5-HT2 receptoren in de midcingulaire cortex in de PSP breinen.

Deze resultaten geven een nieuw inzicht in de PSP gerelateerde veranderingen op neurotransmitter receptor niveau, wat zal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een effectieve behandeling van problemen in het denkvermogen van PSP patiënten.

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap