De Europese fysiotherapierichtlijn op het MDS congres | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

De Europese fysiotherapierichtlijn op het MDS congres

De Europese fysiotherapie richtlijn op het MDS congres

verslag van Samyra Keus

EU_Cover.JPGIn juni dit jaar vond het 17de International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders (MDS congres) plaats in Sydney, Australië. Mede dankzij financiële ondersteuning van de Parkinson Vereniging heeft Dr. Samyra Keus van ParkinsonNet (Radboudumc, Nijmegen) hieraan kunnen deelnemen. Daarvan verslag…

Als fysiotherapeut-wetenschapper werk ik nu ruim tien jaar mee aan de verbetering van de Parkinsonzorg in Nederland. Zo ben ik eerste auteur van de fysiotherapie & oefentherapie richtlijn (2004), medeontwikkelaar ParkinsonNet (vanaf 2005) en was ik secretaris van de multidisciplinaire richtlijn Parkinson (2010). Momenteel ben ik onder meer projectleider voor de ontwikkeling van de 1ste Europese fysiotherapie richtlijn Parkinson. Voor dat laatste was deelname aan het MDS congres van groot belang.

De Europese richtlijn is een vervolg op onze huidige, Nederlandse KNGF-richtlijn. Deze richtlijn helpt fysiotherapeuten in het nemen van beslissingen in Parkinsonzorg. De richtlijn, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en ervaring van experts, is gratis beschikbaar in het Nederlands en het Engels en destijds grotendeels gefinancierd door de Parkinson Vereniging. Wereldwijd is er geen vergelijkbare richtlijn. Regelmatig krijgen wij dan ook verzoek uit het buitenland voor ondersteuning in het gebruik van ‘onze’ richtlijn. Bij de noodzakelijke herziening van de richtlijn hebben we daarom de keuze gemaakt er een internationale richtlijn van te maken. Het KNGF en ParkinsonNet hebben dit project grotendeels gefinancierd.

We hebben fysiotherapie beroepsorganisaties uit maar liefst 19 Europese landen weten te betrekken. De afgelopen drie jaar hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling. Vanaf de start zijn Parkinsonpatiënten hierbij betrokken. Zij werken samen met vertegenwoordigers van de deelnemende beroepsverenigingen samen in de schrijf- of leesgroep. Mede dankzij hun inzet staat in de Europese richtlijn de patiënt meer centraal dan in de huidige richtlijn.

Op het MDS congres komen elk jaar zorgverleners met expertise in beweegstoornissen samen. Ik mocht er een mondelinge presentatie en een posterpresentatie geven over de Europese richtlijn in ontwikkeling. Dit gaf mij enerzijds de mogelijkheid om Parkinson-neurologen te informeren over de mogelijkheden van fysiotherapie. Dit komt de patiënten in de verschillende landen hopelijk ten goede. Uit de enquête die we in het kader van de richtlijnontwikkeling hebben uitgezet leerden we namelijk dat veel Parkinsonpatiënten nog steeds (te) laat verwezen worden naar fysiotherapie. Anderzijds bood deelname aan het congres me de mogelijkheid internationale experts op het gebied van fysiotherapie en Parkinson te betrekken bij de ontwikkeling van de richtlijn. Ik heb terplekke met hen kunnen discussiëren en een en deel van deze experts zit nu ook in de feedback groep voor de richtlijn. Dit komt de kwaliteit van de richtlijn ten goede. Ik waardeer de financiële bijdrage die de Parkinson Vereniging mij heeft gegeven voor deelname aan het MDS congres dan ook enorm.

Op dit moment is een Engelstalige versie van de richtlijn beschikbaar voor het geven van feedback, op www.ParkinsonNet.info. U bent van harte uitgenodigd! Zodra alle feedback is verwerkt wordt de richtlijn vertaald in het Nederlands. Deze kunt u dan vinden op de Nederlandse pagina van ParkinsonNet: www.ParkinsonNet.nl. Ons doel is om met de richtlijn patiënten en therapeuten te ondersteunen in het optimaliseren van fysiotherapeutische Parkinsonzorg.

Vriendelijke groet, Samyra Keus


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap