Congresbezoek M. Franssen (2013-02C) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Congresbezoek M. Franssen (2013-02C)

Congresbezoek M. Franssen - Oververmoeidheid

Geplaatst op 8 januari 2015

Het congres ‘Non-Motor Dysfunction in Parkinson’s Disease and Related Disorders’ focust zich niet op de motor symptomen (trillen, stijfheid, en traagheid van bewegen) van Parkinson, maar op ‘non-motor’ symptomen, zoals dementie, stemmingsstoornissen, gedragsveranderingen en oververmoeidheid. Op het congres dat plaats vond van 4 tot 7 December heb ik gesproken over oververmoeidheid. De helft van de mensen met Parkinson geeft aan last te hebben van oververmoeidheid. Normaal gesproken wordt oververmoeidheid gemeten middels vragenlijsten. Ik heb gekeken naar de mogelijkheid om oververmoeidheid niet alleen subjectief te meten via vragenlijsten, maar ook objectief. Een manier om dit te doen is middels een uitputting geïnduceerde test waarbij mensen worden gevraag net zo lang te fietsen totdat ze te moe zijn om nog verder te kunnen. Resultaten van mijn onderzoek tonen dat oververmoeidheid subjectief gemeten correleert met oververmoeidheid objectief gemeten. Deze uitkomst is belangrijk voor toekomstige behandelwijzen voor oververmoeidheid in Parkinson. Aangezien fysieke uitputting verband houdt met gemeten vermoeidheid kan het zijn dat meer bewegen en fitter worden een mogelijke behandelmethode voor vermoeidheid is.

Marloes Franssen


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap