ReSET: Cognitieve behandelingen voor executief dysfunctioneren bij patiënten met de ziekte van Parkinson | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

ReSET: Cognitieve behandelingen voor executief dysfunctioneren bij patiënten met de ziekte van Parkinson

ReSET: Cognitieve behandelingen voor executief dysfunctioneren bij patiënten met de ziekte van Parkinson

Geplaatst op 5 januari 2015

Inleiding

Naast motorische symptomen wordt de ziekte van Parkinson gekenmerkt door non-motorische symptomen, zoals cognitieve stoornissen. Problemen op het gebied van executieve functies staan hierbij op de voorgrond. Voorbeelden van executieve functieproblemen zijn: moeite hebben met initatiefname, met het doen van meerdere taken tegelijk en het plannen en organiseren van dagelijkse activiteiten. Deze executieve problemen kunnen al in het beginstadium van de ziekte aanwezig zijn en vormen een belemmering voor het dagelijks functioneren. Omdat cognitieve behandeling nog niet tot de standaardtherapieën voor Parkinson patiënten behoort, hebben we onderzocht of cognitieve behandeling voor executieve problemen zin heeft en wat voor soort behandeling het meest zinvol is: ReSET; een Strategische Executieve Training of een computertraining Cogniplus.

Aanpak

65 Parkinson patiënten hebben deelgenomen aan een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek, waarvan uiteindelijk 43 patiënten geschikt werden bevonden om het behandelingstraject te starten. Patiënten werden willekeurig toegewezen aan de behandeling ReSET of de computertraining Cogniplus.  Tijdens ReSET leerden patiënten planningsmethodes, die toegepast werden in dagelijkse situaties. Cogniplus trainde aspecten van aandacht en geheugen. Beide behandelingen bestonden uit 14 sessies van een uur. Na de behandeling en 3-5 maanden na de behandeling volgde een nameting. Neuropsychologische tests en vragenlijsten werden op deze momenten herhaald. Ook beoordeelden patiënten op deze momenten het functioneren op de 3 zelf gestelde executieve behandeldoelen.  

Resultaten en conclusies

Resultaten laten zien dat patiënten in beide behandelingsgroepen na de behandeling verbetering laten zien op maten die een indicatie zijn van het dagelijks functioneren, maar patiënten die ReSET hebben gevolgd lieten een grotere verbetering zien op hun behandeldoelen en een vragenlijst voor executief functioneren. Tussen de voor- en nameting werden geen verschillen gevonden in de prestaties op tests voor executief functioneren. Toekomstige analyses zullen zich richten op de vraag ‘wat is het effect op langere termijn’ en welke specifieke groep patiënten heeft nu het meeste baat bij deze vorm van cognitieve behandeling. Concluderend, kunnen we stellen dat cognitieve revalidatie voor executieve problemen zinvol is voor patiënten met Parkinson, waarbij er aanwijzingen zijn dat een strategische (aanleren van planningsmethodes) training zinvoller is dan een computertraining.

Thialda Vlagsma MSc – neuropsychologe/onderzoeker

Huidig onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en is onderdeel van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC). Dit quick-result project maakt deel uit van de pijler ‘Het gezonde brein, programma Cognitieve revalidatie’.

Betrokken uitvoerend onderzoekspartners:

- Projectleider: dr. Joke Spikman - Universitair Medisch Centrum Groningen/RuG

- dr. Annelien Duits - Maastricht Universitair Medisch Centrum

- drs. Hilde Dijkstra - Nij Smellinghe te Drachten


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap