Bestraling van speekselklieren | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Bestraling van speekselklieren

Bestraling van speekselklieren

De afdeling neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is in 2009 een onderzoek gestart naar de effectiviteit en bijwerkingen van bestraling van speekselklieren bij patiënten met parkinsonisme en ernstige speekselvloed.

Resultaten van een eerder door ons verricht onderzoek naar de effectiviteit en de bijwerkingen van bestraling (radiotherapie) van speekselklieren waren veelbelovend. De speekselproductie bleek door radiotherapie aanzienlijk te kunnen worden verminderd en resulteerde in een significante vermindering van de speekselvloed, waarbij er soms wel klachten over taai slijm optraden.

Doel:

De vraag is nu echter welke speekselklier het beste kan worden bestraald, hetgeen  in dit onderzoek is uitgezocht.  Het idee was dat bestraling van de speekselklieren in de kaakhoek een beter effect zou kunnen geven met minder klachten van taai slijm in vergelijking met de huidige methode van bestraling van de parotiden (speekselklieren die voor het oor gelegen zijn).

Het onderzoek bestond uit 2 kortdurende bestralingen met 1 week interval, waarbij de speekselklieren minder actief worden gemaakt met een heel lage dosis bestraling, waarbij de patiënt kon loten voor bestraling van de parotiden, of van de klieren in de kaakhoek of voor een nep-bestraling. Het effect en de bijwerkingen werden gedurende 1 jaar vervolgd.

Resultaten:

Bestraling van beide typen speekselklieren gaf een goed effect, in vergelijking met een nep-bestraling. De effectiviteit van beide bestralingen was onderling niet duidelijk verschillend. Wel gaf bestraling van de speekselklieren in de kaakhoek meer bijwerkingen, zoals blijvend taai speeksel en vaker een droge mond. Daarom lijkt bestraling van de parotiden de meest aangewezen methode voor de toekomst bij patiënten met Parkinson die last hebben van overmatige speekselvloed.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap