Balance control asymmetries: a new approach to freezing of gait in Parkinson’s | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Balance control asymmetries: a new approach to freezing of gait in Parkinson’s

Balance control asymmetries: a new approach to freezing of gait in Parkinson’s disease

Hoofdonderzoeker: dr. T.A. Boonstra

Mensen met de ziekte van Parkinson krijgen vroeger of later tijdens het verloop van de ziekte te maken met balans- en loopstoornissen; het lopen gaat steeds moeilijker en het wordt lastiger om het evenwicht te bewaren. Als gevolg hiervan vallen mensen met de ziekte van Parkinson veel. Dit kan vervelende botbreuken opleveren en heeft uiteraard negatieve consequenties voor de kwaliteit van leven.

Helaas zijn balans- en loopstoornissen tot op heden vaak lastig te behandelen, deze symptomen reageren bijv. minder goed op Parkinson medicatie, i.t.t. andere symptomen zoals de traagheid. Eén van de redenen hiervoor is dat onderzoekers en artsen niet goed weten waardoor het vallen exact wordt veroorzaakt. Dankzij een subsidie van de Parkinson Vereniging heb ik onderzoek kunnen doen naar of balansasymmetriën (wanneer één been harder werkt dan de andere om rechtop te blijven staan) te maken hebben met het bevriezen van het lopen. Bevriezen van lopen (‘freezing’) voelt aan alsof de voeten aan de grond blijven plakken, waardoor het lopen tijdelijk wordt geblokkeerd.

Het onderzoek

Om te onderzoeken of een asymmetrische balans handhaving gerelateerd is aan het bevriezen van het lopen heb ik 20 Parkinson patiënten (9 met freezing en 11 zonder) en 10 gezonden ouderen gemeten.

Platform voor onderzoek naar balansstoornissen

Tijdens deze metingen in ons bewegingslaboratorium werd de balans van de proefpersonen verstoord, doordat ze op een platform stonden dat langzaam heen en weer beweegt. Tegelijk kregen ze door een ander apparaat kleine duwtjes in de rug. Op bovenstaande foto ziet u een proefpersoon staan op dit platform.

Ondertussen bepaalden we de reactie van de proefpersoon op deze verstoringen door een plaat in de vloer onder beide voeten die meet hoe hard de proefpersoon tegen de grond aan duwt. Ook werd de positie van het lichaam gemeten door reflecterende bolletjes op de proefpersoon te plakken, waarvan de positie gemeten wordt door speciale camera’s.

Met gesloten‐lus systeem identificatie technieken, die de positie van het lichaam relateren aan de kracht van elk been apart uitoefent op de grond, werd de relatieve balansbijdrage van de enkel en de heup van elk been bepaald.

Resultaten

De resultaten lieten zien dat asymmetrische balanshandhaving geen relatie heeft met het bevriezen van het lopen. De resultaten suggereerden echter wel een verschil tussen Parkinson patiënten met (‘freezers’) en zonder (‘non- freezers’) bevriezen, op het gebied van de koppeling tussen hoeveel gewicht er op een been staat en in hoeverre dat been gebruikt wordt om rechtop te blijven staan. Bij patiënten zonder freezing was deze koppeling sterker dan in patiënten met freezing, maar meer onderzoek in grotere groepen patiënten is nodig om dit zonder twijfel vast te stellen.

Een andere analyse liet zien dat de totale balanshandhaving (de corrigerende acties van beide benen bij elkaar) hetzelfde was voor Parkinson patiënten en gezonde controles bij de enkel. Bij de heup was de stijfheid van de Parkinson patiënten verhoogd. De balansbijdrage van het minst aangedane been was hoger dan de bijdrage van het been van de gezonde controles, terwijl het meest aangedane been een lagere balansbijdrage had. Dit patroon werd ook geobserveerd bij de heup, maar hier leidde dit tot een hogere stijfheid. Deze resultaten suggereren dat Parkinson patiënten kunnen compenseren voor hun balans asymmetrieën door de balansbijdrage van het minst aangedane been te verhogen. Deze compensatie strategie is succesvol bij de enkel maar leidt tot een hogere stijfheid bij de heup.

Artikelen

In de wetenschappelijke wereld communiceren wetenschappers met elkaar onder andere door artikelen te schrijven in wetenschappelijke tijdschriften. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Plos One:  “Balance asymmetry in Parkinson’s disease and its contribution to freezing of gait”, door T.A. Boonstra, J.P.P. van Vugt, H.van der Kooij and B.R. Bloem. Het artikel over de gebruikte methode is in het tijdschrift “Journal of  Neuroengingineering and Rehabilitation” gepubliceerd: “Identification of the contribution of the ankle and hip joints to multi-segmental balance control”. Beide artikelen zijn “Open Acces” gepubliceerd, wat betekent dat u ze ook kunt opzoeken op het internet  en gratis kunt downloaden.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap