PV betaalt mee | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

PV betaalt mee

PV betaalt mee 

De Parkinson Vereniging subsidieert regelmatig onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit betreft voornamelijk bijdragen voor de drukkosten van proefschriften. Ook worden subsidies verstrekt aan studenten die onderzoeksstages uitvoeren in het buitenland. Daarnaast worden Nederlandse onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk door de Parkinson Vereniging gefinancierd. Hieronder vindt u korte verslagen van de proefschriften, afgeronde stages en onderzoeksprojecten waaraan door de Parkinson Vereniging een subsidie is verstrekt.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap