Gezonde controles gezocht voor onderzoek naar ontstekingscellen in de hersenen van parkinsonpatiënten | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Gezonde controles gezocht voor onderzoek naar ontstekingscellen in de hersenen van parkinsonpatiënten

GEZONDE CONTROLES gezocht voor het project:


P2X7R-PD: Een PET-scan onderzoek naar ontstekingscellen in de hersenen van parkinsonpatiënten

Omschrijving project

De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte van de hersenen, waarbij zenuwcellen in bepaalde hersengebieden geleidelijk afsterven als gevolg van schade aan deze cellen. Hierdoor zal de aansturing van bewegingen van het lichaam vanuit de hersenen minder goed verlopen. Dit kan leiden tot neurologische klachten zoals trillen van een of meerdere ledematen, stijfheid en traagheid. Tot nog toe is er geen duidelijke oorzaak voor de ziekte van Parkinson gevonden. Er zijn alleen medicijnen beschikbaar die de symptomen van de ziekte kunnen verlichten, maar de ziekte niet kunnen genezen.

Er zijn sterke aanwijzingen dat ontsteking een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Daarom is het belangrijk methoden te ontwikkelen om ontsteking tijdens het leven zichtbaar te maken in de hersenen van Parkinsonpatiënten.

Positron Emission Tomography (PET) is een vrij nieuwe techniek om de hersenen van parkinsonpatiënten af te beelden. Hiermee kunnen we actieve ontstekingen zichtbaar maken. Bij een PET scan wordt er een radioactieve stof in een ader van de onderzochte persoon ingespoten. Tijdens het onderzoek wordt bloed afgenomen uit een infuus in een slagader in de pols. Door PET scans van Parkinsonpatiënten en gezonde controlepersonen te vergelijken, komen we meer te weten over het ontstaan en het verloop van deze ziekte.

Wie kan deelnemen?

Wij zijn op zoek naar gezonde controlepersonen:

- in de leeftijd van 45 tot 80 jaar

- geen (neurologische) voorgeschiedenis

- geen bloedarmoede, astma, een aandoeningen van de hart, lever of nieren, of een allergie (bijvoorbeeld een allergie voor pollen, huisstofmijt, katten of honden)

- geen alcohol- of drugsmisbruik nu of in het verleden

- nu niet zwanger of borstvoeding gevend

Exclusiecriterium

Voor gezonde controles kunnen geen mensen worden geïncludeerd die een eerstegraads familielid met de ziekte van Parkinson hebben.

Wat houdt deelname in?

Het onderzoek bestaat uit drie delen, die alle drie in het VUmc zullen plaatsvinden:

  • Een dag met een screening op de polikliniek neurologie. Duur: circa 1 uur.
  • Een dag met een MRI-scan van de hersenen. Duur: circa 1 uur.
  • Een dag met een PET-scan van de hersenen. Duur: circa 4 uur.

Afdeling

Polikliniek Neurologie en afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het VUmc

Looptijd

Vóór mei 2018

Kosten

Uw reiskosten worden vergoed. Daarnaast is er een vergoeding van €200,- in VVV cadeaubonnen bij voltooien van het gehele onderzoek.

Contact

Als u interesse heeft in deelname aan deze studie, of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker:

Drs. Merijn Joling, arts en onderzoeker bij de afdeling neurologie van het VUmc in Amsterdam

E-mail: me.joling@vumc.nl

Telefoon nr.: 020-4440708

Sponsoring The Michael J. Fox Foundation


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap