Patiëntervaringsonderzoek van parkinsonzorg in ziekenhuizen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Patiëntervaringsonderzoek van parkinsonzorg in ziekenhuizen

Patiëntervaringsonderzoek van parkinsonzorg in ziekenhuizen

Eind 2012 heeft de Parkinson Vereniging haar leden gevraagd hoe zij de zorg die zij vanwege hun Parkinson(isme) in een ziekenhuis ontvangen, ervaren. Dit is gebeurd door middel van een enquête, waarin vragen zijn gesteld over de ervaringen bij de neuroloog, bij de parkinsonverpleegkundige indien deze aanwezig is en de ervaringen op het gebied van multidisciplinaire zorg, dus de samenwerking tussen verschillende zorgverleners rondom de patiënt. Voor deze vragenlijst zijn de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, die in 2009 zijn opgesteld door de Parkinson Vereniging, als uitgangspunt genomen. De resultaten van de enquête onder patiënten kunt u lezen in het rapport: parkinsonpatiëntervaringsonderzoek Ziekenhuizen.

Ook aan de ziekenhuizen is een enquête gestuurd, met vragen betreffende de parkinsonzorg die zij bieden. De resultaten van deze enquête staat vermeld in het rapport: Onderzoek onder ziekenhuizen over de zorg voor parkinsonpatiënten.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap