Algemene Ledenvergadering | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017

Laatst gewijzigd op 27 november 2017

Stukken
Op de ALV van 25 november 2017 zijn door de aanwezige stemgerechtigde leden de volgende stukken goedgekeurd:


Ook het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016, het reglement Verenigingswaardering en het Reglement Parkinson Advies Raad zijn goedgekeurd. Tevens zijn de gewijzigde Statuten, het gewijzigde Huishoudelijk Reglement en de gewijzigde Klachtenregeling goedgekeurd, deze vindt u hier.

Zodra de conceptnotulen van de ALV beschikbaar zijn, worden deze hier geplaatst.

Aftreden en benoeming bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 25 november 2017 zijn de volgende bestuursleden afgetreden: de heer Joan van Haaften, de heer Chris Struiksma en mevrouw Roelie Fokkens.

Daarnaast zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: de heer Henk Blaauw (algemeen bestuurslid) en mevrouw Marja Overvest-Meijer (algemeen bestuurslid).

Voorzitter de heer Eric Roos is benoemd voor een extra termijn van één jaar.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap