Doneren, schenken | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Doneren, schenken

Steun de Parkinson Vereniging met uw gift

De Parkinson Vereniging (ANBI) biedt professionele steun aan mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Deze steun bestaat uit activiteiten en voorzieningen die hun kwaliteit van leven bevorderen, vooral door hen te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en goed geïnformeerd te zijn. Het beleid van de Parkinson Vereniging is dan ook primair gericht op mensen met de ziekten van Parkinson en hun naasten (vaak ook mantelzorger). Voor hen worden de middelen in de eerste plaats ingezet. In de periode 2013-2016 richt zich dit op de doelstellingen: regie in eigen handen; krachten bundelen; kennis verspreiden; meepraten en meebeslissen; onderzoek en ontwikkeling stimuleren; elkaar ontmoeten. Om deze doelstellingen te bereiken is veel geld nodig. Hiervoor vragen wij uw steun: als donateur of door een schenking te doen.

Als donateur ontvangt u eenmaal per jaar een acceptgirokaart voor het donateurschap met een bijgevoegde toelichtende brief over wat er met uw gelden is gebeurd.ANBI-logo_250.png

Een (eenmalige) schenking vanaf € 250,- wordt vermeld in ons tijdschrift Parkinson Magazine.

Schenkingen kunt u overmaken naar giro  NL31INGB0003787700 t.n.v. Parkinson Vereniging te Bunnik o.v.v. 'Gift' + NAW gegevens.

U kunt ook rechtstreeks een schenking doen via iDeal. Vul hiervoor het formulier hieronder in en u wordt daarna doorgestuurd naar iDeal.

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap