Geef uw mening over de gemeente waarin u woont | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Geef uw mening over de gemeente waarin u woont

Geef uw mening over de gemeente waarin u woont

PatintenFederatie_Nederland.png

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 willen Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND/LPggz graag weten wat er afgelopen jaren goed ging op het gebied van zorg, hulpmiddelen en ondersteuning en wat beter kan. De PatiëntenFederatie Nederland vraagt hierbij uw hulp.

De PatiëntenFederatie Nederland heeft een vragenlijst gemaakt waarin u aan kunt geven wat u wel en niet goed vindt aan de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in uw gemeente.De uitkomsten van dit onderzoek wordt gebruikt om de zorg in uw gemeente nog beter te maken. En allereerst voor beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat wil men van u weten?

Hoe is binnen uw gemeente de toegang tot de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen geregeld? En sluit deze zorg aan bij uw wensen en behoeften? Sluiten zorg, ondersteuning en hulpmiddelen aan bij uw vraag en wensen? Wordt er in uw gemeente gewerkt aan toegankelijkheid en wordt aan mensen gevraagd wat ze belangrijk vinden?

Onder zorg en ondersteuning verstaan we onder meer de hulp die u krijgt vanuit het wijkteam, de jeugdzorg, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding of dagbesteding. Het gaat ook om ondersteuning bij leren, werken of het vinden van een passende woning of woonplek. Bij hulpmiddelen kan het gaan om aanpassingen aan een woning, een rolstoel of hulp bij vervoer. 

De resultaten van de vragenlijsten worden (anoniem) verwerkt in een rapport dat De PatiëntenFederatie Nederland begin 2018 uitbrengt.

Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten. Doet u mee? U kunt de lijst hier invullen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap