Toolkit voor activiteiten over chronische ouderdomsziekten voor patiënten- en migrantenorganisaties gereed | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Toolkit voor activiteiten over chronische ouderdomsziekten voor patiënten- en migrantenorganisaties gereed

Bekend maakt bemind

Gepubliceerd op 7 maart 2017
Bron: Noom, De Hart&Vaatgroep en de Parkinson Vereniging

Toolkit voor activiteiten over chronische ouderdomsziekten voor patiëntenorganisaties en organisaties van (oudere) migranten

Voor wie is deze toolkit?
Deze toolkit is ontwikkeld in het kader van het project Bekend maakt Bemind, een samenwerkingsproject tussen De Hart&Vaatgroep, de Parkinson Vereniging en het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Ontmoeting vormt hierin de rode draad. Alle nadruk ligt op het organiseren van concrete gezamenlijke activiteiten.

Onze ervaringen hebben we samengebracht om te delen met:
- Patiëntenorganisaties
- Organisaties van (oudere) migranten
- Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn.

Waarom deze toolkit?
Contacten tussen patiëntenorganisaties en (organisaties van) oudere migranten zijn niet vanzelfsprekend. Oudere migranten hebben vaak geen idee wat patiëntenorganisaties voor hen kunnen betekenen. Ze kennen deze wijze van belangenbehartiging en onderlinge ondersteuning niet. Patiëntenorganisaties hebben nog maar mondjesmaat de migrantengroeperingen in het vizier, en als dat zo is, dan zeker niet de ouderen binnen deze groeperingen. Als er al samenwerking wordt gezocht blijft het vaak beperkt tot eenmalig contact of een enkele activiteit.

Een wereld te winnen!
Toch groeit het bewustzijn bij patiëntenorganisaties dat zij ook voor oudere migranten van betekenis kunnen zijn. Dat het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is om ook voor deze groeperingen de belangenbehartiging op zich te nemen. De groep migrantenouderen groeit aanzienlijk in de komende jaren. Het wordt steeds duidelijker dat deze groep extra kwetsbaar is voor bepaalde ziektebeelden. In het stellen van diagnoses gaat nog veel mis als gevolg van communicatieproblemen, taboes om over bepaalde zaken te spreken en gebrek aan kennis over het eigen lichaam. De kennis bij artsen over de relatie tussen etnische factoren en ziekte is beperkt. Bovendien wijst onderzoek uit dat medicijnen bij mensen van diverse etnische achtergronden anders uitwerken.

Er zijn stappen nodig om ook patiënten met andere culturele achtergronden te bevragen op hun gezondheidsbeleving, hun wensen en behoeften. Oudere migranten zijn doorgaans onbekend met het begrippen als ‘kwaliteit van leven’, zelfmanagement en eigen regie. Hier is nog een wereld te winnen voor patiëntenorganisaties, die met hun ervaringskennis juist op dat vlak mensen met een chronische aandoening verder kunnen helpen.

Klik hier voor de volledige toolkit: http://www.netwerknoom.nl/56-Bekend-maakt-bemind


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap