Stefanie vertrekt als directeur van de Parkinson Vereniging | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Stefanie vertrekt als directeur van de Parkinson Vereniging

Aankondiging vertrek directeur Parkinson Vereniging

Gepubliceerd op 20 mei 2016


Beste leden, vrijwilligers en overige betrokkenen van de Parkinson Vereniging,

Hiermee laten wij u weten dat Stefanie van Vliet per 1 september a.s. zal vertrekken als directeur van de Parkinson Vereniging om haar loopbaan elders voort te zetten. Aanleiding hiervoor is dat het bestuur, ingegeven door het meerjarenbeleidskader 2016-2019, een nieuwe koers wil varen waarbij een andere invulling aan de functie van directeur zal worden gegeven. Dit besluit is in goed overleg tot stand gekomen.

In de periode tot 1 september zal Stefanie haar lopende werkzaamheden en verantwoordelijkheden als directeur continueren en tegelijk zorgdragen voor adequate afronding en overdracht van een aantal dossiers.

Het bestuur van de Parkinson Vereniging is Stefanie zeer erkentelijk voor haar verdiensten voor de vereniging en haar leden in de afgelopen 9 jaar. Namens het voltallige bestuur wensen we haar veel succes toe bij de volgende uitdaging in haar loopbaan.

Los van het feit dat Stefanie de komende paar maanden nog werkzaam is binnen de vereniging en zij met een aantal van u nog persoonlijk contact zal hebben, is er de mogelijkheid voor leden, vrijwilligers en overige contacten van de Parkinson Vereniging om afscheid te nemen van Stefanie op zaterdag 17 september a.s. van 15.30 – 17.30 uur in het Vechthuis te Utrecht. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

Over de invulling en opvolging van de directeursfunctie bij de Parkinson Vereniging doet het bestuur binnen afzienbare termijn nadere mededelingen.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

E.C. Roos                  R. Fokkens
Voorzitter                  Vicevoorzitter 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap