Reclamecampagne 'Parkinson. Levenslang.' | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Reclamecampagne 'Parkinson. Levenslang.'

Reclamecampagne 'Parkinson. Levenslang.'

De Parkinson Vereniging heeft een reclamecampagne met als titel ‘Parkinson. Levenslang.’ gelanceerd. Op dit moment zijn er twee filmpjes te zien ‘Levenslang’ en  ‘Draaiorgel’. De campagne is in mei 2015 ontwikkeld door het reclamebureau Saatchi & Saatchi|Leo Burnett. Hieronder worden kort de belangrijkste vragen met betrekking tot deze campagne beantwoord.

1. Wat wil de Parkinson Vereniging bereiken met deze campagne?

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen). De vereniging draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt van nu. Dit doet ze door patiënten samen te brengen, mee te laten praten en beslissen, informatie te verstrekken en onderzoek te stimuleren.

Het doel van de campagne is bekendheid te geven aan de diverse aspecten van de ziekte van Parkinson. Uit twee onderzoeken van de vereniging onder het grote publiek blijkt dat het beeld dat de gemiddelde Nederlander van de ziekte heeft – een trillende oudere - niet volledig overeenkomt met de werkelijkheid. Parkinson is veel meer dan alleen trillen. Daarnaast is de campagne bedoeld om donaties te werven voor activiteiten en onderzoek van de vereniging.

Er is gekozen voor het thema ‘Parkinson. Levenslang.’, omdat mensen met de ziekte van Parkinson hun verdere leven te maken hebben met parkinson. Helaas is er namelijk (nog) geen genezing mogelijk voor deze progressieve hersenziekte. 

2. Waarom is er gekozen voor de wijze waarop de parkinsonpatiënt in beeld wordt gebracht?

In het filmpje van het gezin heeft de Parkinson Vereniging bewust gekozen voor het indringend in beeld brengen van een parkinsonpatiënt, Eric Roos. Hij en Joan van Haaften, beiden zelf parkinsonpatiënt en tevens bestuurslid van de vereniging, acteren deze situatie niet. Eric Roos is hier overbeweeglijk, omdat hij sinds vele jaren veel medicatie moet slikken. Het alternatief voor het niet slikken van de medicatie is dat hij vrijwel de hele dag ‘verstijfd/off’ is. In het filmpje van de orgelman wordt juist het klassieke beeld van parkinson bevestigd: dat van het trillen. Het doel van deze spot is met name om zoveel mogelijk donaties voor de Parkinson Vereniging op te halen.

De Parkinson Vereniging is van mening dat het tonen van een realistisch beeld meer recht doet aan de werkelijkheid. Wellicht wordt het filmpje van Eric Roos door sommigen als schokkend ervaren. Het is echter niet de intentie van de vereniging mensen te shockeren met deze campagne, maar om te laten zien dat de ziekte van Parkinson allerminst meevalt.

De vereniging stelt nadrukkelijk dat patiënten onderling uiteenlopende ziektebeelden vertonen. Geen van de spots in de campagne zal dus voor iedere parkinsonpatiënt opgaan.

3. Hoeveel geld heeft deze campagne de Parkinson Vereniging gekost?

De ontwikkeling van de campagne Parkinson. Levenslang., de vervaardiging van de spots worden de Parkinson Vereniging aangeboden door reclamebureau Saatchi & Saatchi | Leo Burnett. De uitzendtijd wordt aangeboden door de STER en mediabedrijf BrandDeli. De kosten voor de vereniging van deze twee reclamespots bedragen in totaal € 1700,-, hetgeen een fractie is van wat de campagneontwikkeling en zendtijd normaal zouden moeten kosten.

Hieronder kunt u de twee reclamefilmpjes bekijken.

Geef ook aan de Parkinson Vereniging: NL31INGB0003787700 t.n.v. Parkinson Vereniging. Wij danken u alvast hartelijk voor uw gift! 

U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.
U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.

Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap