Persbericht uitreiking Hans Lakkeprijs 2016 | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Persbericht uitreiking Hans Lakkeprijs 2016

PERSBERICHT, gepubliceerd op 11 april 2016

Dr. M. van der Eijk ontvangt de Hans Lakkeprijs tijdens het symposium Wereld Parkinson Dag

Bunnik, 11 april 2016 – De Parkinson Vereniging heeft op zaterdag 9 april tijdens haar jaarlijkse symposium in het kader van Wereld Parkinson Dag de Hans Lakkeprijs uitgereikt aan dr. Martijn van der Eijk.

Martijn van der Eijk kreeg de prijs toegewezen van de Parkinson Vereniging, omdat hij 1 december jl. is gepromoveerd op onderzoek naar patiëntgerichte zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Onderzoek
Patiëntgerichtheid betekent het afstemmen van zorg op de specifieke eigenschappen en wensen van de patiënt. Het concept gaat uit van het principe dat dokters en patiënten beiden deskundig zijn. Dokters op het gebied van diagnostische en therapeutische overwegingen, patiënten door hun persoonlijke ervaring met de ziekte. 

Uit het onderzoek van Van der Eijk kwam onder andere naar voren dat patiënten behoefte hebben aan informatie die meer  is afgestemd op hun persoonlijke situatie en emotionele steun om beter om te kunnen gaan met hun aandoening. Daarnaast geven patiënten aan dat zij nauwelijks betrokken worden bij beslissingen over hun zorg en ervaren zij een gebrek aan samenwerking tussen zorgverleners. Voor meer informatie over dit onderzoek, zie deze pagina.   

Hans Lakkeprijs
De Hans Lakkeprijs is vernoemd naar de eerste voorzitter van de Medische Adviesraad van de Parkinson Vereniging en wordt jaarlijks toegekend aan jonge veelbelovende onderzoekers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het parkinsonveld door middel van zorg- of fundamenteel onderzoek. Denk hierbij aan aantoonbare publicaties, zoals een proefschrift. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1000,-.

 Hans_Lakkeprijs.jpg

Wereld Parkinson Dag
Op 11 april, de geboortedag van James Parkinson, wordt ieder jaar Wereld Parkinson Dag georganiseerd. De Parkinson Vereniging grijpt deze gelegenheid aan om aandacht te vragen voor de ziekte van Parkinson. Dit jaar organiseerde zij een symposium met het thema ‘Medicatie in Ontwikkeling’.

Scan onderstaande QR code voor de online versie van het proefschrift 'Patient-centered care in Parkinson's disease'


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap