Uitreiking Prof. Dr. Hans Lakkeprijs 2015 aan dr. C. Vriend | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Uitreiking Prof. Dr. Hans Lakkeprijs 2015 aan dr. C. Vriend

Uitreiking Prof. Dr. Hans Lakkeprijs 2015 aan dr. C. Vriend

Geplaatst op 17 september 2015

Bunnik, augustus 2015 - De Parkinson Vereniging organiseert op zaterdag 19 september a.s. te Utrecht de bijeenkomst ‘Wat is Parkinson’. Tijdens deze bijeenkomst wordt de  Prof. Dr. Hans Lakkeprijs 2015 uitgereikt aan dr. Chris Vriend, neurowetenschapper bij het VU medisch centrum.

De prijs wordt toegekend aan jonge veelbelovende onderzoekers die een belangrijke bijdrage aan het parkinsonveld (zorg-  of fundamenteel onderzoek) hebben geleverd door middel van aantoonbare publicaties, bijvoorbeeld in de vorm van een proefschrift. De prijs is vernoemd  naar een voormalig voorzitter van de Medische AdviesRaad van de Parkinson Vereniging.

Dr. Vriend ontvangt deze prijs van de Parkinson Vereniging, omdat hij dit jaar is gepromoveerd op onderzoek waarbij hersenscans zijn ingezet om psychiatrische symptomen bij parkinson te meten, zie www.parkinson-vereniging.nl/proefschrift-vriend.

Daarnaast is dr. Vriend in april 2014, mede dankzij financiering door de Parkinson Vereniging, aangesteld als kwartiermaker van het Nederlands Parkinson Cohort (NPC). Dit heeft geresulteerd in de vorming van een onderzoeksnetwerk, bestaande uit zeven universitaire medische centra plus vier grote niet-universitaire ziekenhuizen. Dit netwerk gaat op uniforme wijze data verzamelen voor de vorming van een landelijke cohort voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Dit netwerk wordt gecoördineerd vanuit het VU medisch centrum door prof. dr. H. Berendse en dr. Vriend. Het project biedt een unieke kans tot samenwerking en bundeling van kennis vanuit verschillende centra en heeft een breed draagvlak binnen Nederland. Het NPC heeft hiervoor eind 2014 de Parelsnoer-status verkregen.


Parelsnoer-status: Het project Parelsnoer beoogt binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren voor het verzamelen van klinische data, beeldmateriaal en opzetten van biobanken op interuniversitair niveau middels het ontwikkelen van PSI protocollen en werkwijzen voor de verzameling, opslag en verwerking (www.parelsnoer.org).


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap