Bezwaarschrift voor mantelzorgers die het niet redden zonder huishoudelijke hulp | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Bezwaarschrift voor mantelzorgers die het niet redden zonder huishoudelijke hulp

Bezwaarschrift voor mantelzorgers die het niet redden zonder huishoudelijke hulp

Bron: Mezzo

Mezzo is blij met de uitspraak van de rechter dat gemeenten zonder onderzoek geen huishoudelijke hulp mogen schrappen. Deze uitspraak is niet alleen belangrijk voor de cliënt, maar ook voor mantelzorgers.

Huishoudelijke hulp is namelijk een belangrijke vorm van ondersteuning voor mantelzorgers. Mezzo adviseert mantelzorgers die het niet gaan redden zonder huishoudelijke hulp, gebruik te maken van het bezwaarschrift.

Uitgangspunt van de Wmo is dat maatwerk wordt geleverd. Daarvoor is een gesprek tussen gemeente, zorgvrager en mantelzorger essentieel.

Klik hier om verder te lezen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap