Parkinson Vereniging versterkt TNO onderzoek naar pijnloze metingen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinson Vereniging versterkt TNO onderzoek naar pijnloze metingen

Alzheimer Nederland, Hersenstichting en Parkinson Vereniging versterken TNO’s Van ’t Hoff programma

Nieuwe partners in gezamenlijk onderzoek naar diagnosestelling met lichttechnologie

Maandag 28 januari tekende TNO een samenwerkingsovereenkomst met drie nieuwe partijen in het Van ’t Hoff Programma. TNO werkte al samen met het Diabetes Fonds en het bedrijfsleven, het partnerschap breidt nu uit met de Hersenstichting Nederland, Alzheimer Nederland en de Parkinson Vereniging. Het van ’t Hoff Programma is een vernieuwend gezamenlijk onderzoeksprogramma om via lichttechnologie pijnloze metingen te doen naar de gezondheidstoestand van mensen.

MVDF-28-01-13-0057.jpg

V.l.n.r.: de heer Dries Hettinga, adjunct-directeur Diabetes Fonds, mevrouw Stefanie van Vliet, directeur Parkinson Vereniging, de heer Arnold Stokking, managing director Industriële Innovatie, TNO, mevrouw Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland, de heer Peter Schoof, directeur Hersenstichting Nederland

Metingen doen met lichttechnologie (optische spectroscopie) is in opkomst. Het van ’t Hoff Programma wil met de uitbreiding van de samenwerking een steviger basis leggen voor medische toepassingen van deze technologie en de kennis breder delen. De kracht van het onderzoeksprogramma is dat verschillende experts samenwerken: vanuit de kennishoek, de technische en de commerciële wereld. Daardoor kan techniek snel worden vertaald naar doorbraken voor medisch gebruik, in Nederland en internationaal. De eerste resultaten worden voor het eind van 2013 verwacht. TNO is de initiator van het programma dat past binnen de topsectoren: ‘Life Sciences & Health’ en ‘High Tech Systems & Materialen’ en acteert als katalysator.

Optisch meten is minder belastend
Met licht kun je op, door of onder de huid bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen, zenuwen of bloedvaten meten met zowel zichtbaar als onzichtbaar licht (zoals infrarood). Zo kun je onder meer meten hoeveel glucose of hoeveel zuurstof er in het bloed zit. Ook kan een chirurg in de toekomst zien of hij in vet of in een bloedvat gaat snijden. In de eerste jaren van het programma wordt de basis uitgewerkt voor metingen in lichaamsvloeistoffen.

Een bloedmonster nemen via prikken is een invasieve meting. Door het onderzoek in het van ’t Hoff Programma is het straks mogelijk om optisch te meten, dus niet-invasief. Wie bijvoorbeeld diabetes heeft en insuline gebruikt, moet meerdere keren per dag met een vingerprik zijn bloedsuiker meten. Dat is een belastende handeling, die op termijn tot beurze en gevoelloze vingertoppen leidt. Lichttechnologie kan een betrouwbare nieuwe en pijnloze manier worden om de bloedsuiker te meten. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om met licht in plaats van met een ruggenprik vast te stellen of iemand binnen een bepaalde tijd Alzheimer krijgt of aan een andere hersenaandoening lijdt.

Over TNO
TNO is een onafhankelijke innovatie-organisatie. We verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Met ruim 4300 professionals werkt TNO aan toepasbare kennis en oplossingen voor wereldwijde schaarsteproblemen. TNO focust haar inspanningen op zeven thema’s waaronder Industriële innovatie: het versterken van de innovatiekracht van de industrie door innovatie van producten en processen met een sterke focus op duurzaamheid.

Over de Parkinson Vereniging
De Parkinson Vereniging biedt professionele steun mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Deze steun bestaat uit activiteiten en voorzieningen die hun kwaliteit van leven bevorderen, vooral door hen te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en goed geïnformeerd te zijn. De daarbij behorende doelstellingen zijn: kennis over de ziekte te verspreiden, krachten  bundelen, mee praten en beslissen en (wetenschappelijk) onderzoek  stimuleren. De Parkinson Vereniging heeft ruim 8700 leden.

Kijk ook op:

www.alzheimer-nederland.nl
www.hersenstichting.nl

www.diabetesfonds.nl

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap