Nieuw onderzoek toont aanzienlijke voordelen aan van vroegtijdiger gebruik van DBS | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Nieuw onderzoek toont aanzienlijke voordelen aan van vroegtijdiger gebruik van DBS

Nieuw onderzoek toont aanzienlijke voordelen aan van vroegtijdiger gebruik van diepe hersenstimulatie voor de progressie van de ziekte van Parkinson

De resultaten van de EARLYSTIM-studie die in The New England Journal of Medicine werden gepubliceerd, tonen opmerkelijke verbeteringen in de levenskwaliteit en de motorische invaliditeit van patiënten

Uit resultaten van een klinische studie die vandaag in The New England Journal of Medicine werden gepubliceerd, komt naar voren dat het gebruik van diepe hersenstimulatie (DBS) grote voordelen oplevert voor patiënten met vroege motorische stoornissen als gevolg van de ziekte van Parkinson, in vergelijking met alleen de beste medische behandeling.


De eerste grote, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde studie voor de evaluatie van parkinsonpatiënten met vroege motorische stoornissen toonde aan dat patiënten die behandeld werden met DBS-therapie van Medtronic en de beste medische behandeling kregen, na twee jaar (p=0,002) een gemiddelde verbetering van 26% in hun ziektegerelateerde levenskwaliteit meldden. Ter vergelijking bleven verbeteringen uit bij patiënten die alleen de beste medische behandeling kregen.  De klinische studie omvatte 251 patiënten met de ziekte van Parkinson en vond plaats in 17 centra in Duitsland en Frankrijk. De patiënten werden gedurende twee jaar gevolgd.

Aanvullende belangrijke bevindingen van de EARLYSTIM-studie na twee jaar omvatten:

  • Een verbetering van 53% in de motorische vaardigheden (in een toestand zonder medicatie) bij patiënten die werden behandeld met DBS-therapie, in vergelijking met het uitblijven van veranderingen bij patiënten die alleen de beste medische behandeling kregen (p<0,001).
  • Een verbetering van 30% in verschillende dagelijkse activiteiten, waaronder spreken, schrijven, aankleden en lopen, bij deelnemers met DBS- in de slechtste toestand (stimulatie uit), in vergelijking met een verslechtering van 12% bij degenen die alleen de beste medische behandeling kregen (p<0,001).
  • Een verbetering van 61% in levodopa-geïnduceerde complicaties, waaronder dyskinesieën en motorische fluctuaties, na twee jaar bij deelnemers die DBS-therapie kregen, in vergelijking met een verslechtering van 13% bij degenen die alleen de beste medische behandeling kregen (p<0,001).
  • Een afname van 39% van de dagelijkse levodopa-equivalente dosering in de groep met DBS-therapie, versus een toename van 21% in de dosering bij patiënten die alleen de beste medische behandeling kregen (p<0,001).

“Deze resultaten betekenen een verandering in de manier waarop patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen worden behandeld. Ook bewijzen ze dat diepe hersenstimulatie de levenskwaliteit van patiënten kan verbeteren, zelfs in de vroege stadia van de ziekte van Parkinson wanneer fluctuaties en dyskinesie zich net openbaren en artsen traditioneel gezien alleen vertrouwen op geneesmiddelen”, zei Günther Deuschl, professor Neurologie aan de Christian Albrechts Universiteit in Kiel en hoofdonderzoeker van de EARLYSTIM-studie in Duitsland.

“Deze resultaten kunnen artsen meer vertrouwen geven voor een vroeger gebruik van DBS-therapie in de progressie van de ziekte bij patiënten die aan de desbetreffende selectiecriteria voldoen,” zei Yves Agid, professor Neurologie in het academisch ziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs en hoofdonderzoeker van de EARLYSTIM-studie in Frankrijk.

Momenteel wordt DBS-therapie hoofdzakelijk gebruikt voor de behandeling van parkinsonpatiënten in de gevorderde stadia van de ziekte van Parkinson met invaliderende, door levodopa-geïnduceerde motorische stoornissen die niet langer met succes kunnen worden behandeld met alleen medicatie. De gemiddelde deelnemers aan de EARLYSTIM-studie ervoeren symptomen van de ziekte van Parkinson met een gemiddelde ziekteduur van 7,5 jaar, ruwweg vijf jaar korter dan deelnemers aan eerdere studies2, waardoor onderzoekers de voordelen van DBS-therapie konden testen bij recentelijk geopenbaarde motorische fluctuaties en dyskinesie en bij patiënten waarbij de beroeps- en psychosociale vaardigheden nog niet zijn aangetast. De deelnemende patiëntenpopulatie bevond zich ook in een eerder stadium van de ziekte, volgens de evaluatie van de invaliditeitscriteria van de Hoehn & Yahr-schaal2. Dit is het meest gebruikte systeem voor de beschrijving van de progressie van de symptomen van de ziekte van Parkinson.

“Dit is een opwindende nieuwe ontwikkeling in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Deze studie toont aan dat het niet alleen veilig is om parkinsonpatiënten in een vroeger stadium te behandelen met diepe hersenstimulatie, maar ook dat patiënten er grotere therapeutische voordelen bij hebben dan bij alleen de beste medische behandeling. Met andere woorden: het vergroot het bereik van de therapeutische tijdspanne waarbinnen patiënten baat kunnen hebben bij DBS,” aldus Lothar Krinke, Ph.D., vice president en general manager van het wereldwijde ‘deep brain stimulation’-bedrijfsonderdeel van de Neuromodulation-divisie. “Medtronic zet zich in om een onderzoek als de EARLYSTIM-studie, een unieke samenwerking tussen de industrie en de wetenschap, te ondersteunen.”

De primaire veiligheidsparameters van de klinische studie, zoals psychologisch welzijn en geheugen, en de algehele incidentie van bijwerkingen verschilden niet tussen de twee behandelgroepen. In vergelijking met de beste medische behandeling waren er meer patiënten in de neurostimulatiegroep (DBS) met ernstige bijwerkingen. Dit veiligheidsprofiel is wat type en frequentie betreft gelijk aan de huidige DBS-therapie van Medtronic voor de ziekte van Parkinson.

Over de DBS-therapie
De DBS-therapie maakt gebruik van een operatief geïmplanteerd medisch apparaatje, dat lijkt op een pacemaker, voor de afgifte van zwakke elektrische pulsen aan specifieke doellocaties in de hersenen. Elektrische stimulatie van deze gebieden leidt tot  verbetering van de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson en van levodopa-geïnduceerde motorische stoornissen. De stimulatiesterkte kan worden ingesteld en van buitenaf aangepast door een daarvoor opgeleide arts, om zodoende een maximale symptoomonderdrukking te bereiken en bijwerkingen tot een minimum te beperken. Meer dan 100.000 patiënten over de hele wereld krijgen DBS-therapie.  

De therapie is momenteel goedgekeurd op veel locaties in de wereld, waaronder Europa en de Verenigde Staten, voor de behandeling van de invaliderende symptomen van essentiële tremor, gevorderde ziekte van Parkinson en chronische onbehandelbare primaire dystonie, waarvoor de goedkeuring in de Verenigde Staten onder humanitarian device-vrijstelling (HDE, Humanitarian Device Exemption) staat. In Europa en Canada is DBS-therapie goedgekeurd voor de behandeling van refractaire epilepsie. De therapie is in de Europese Unie ook goedgekeurd voor de behandeling van ernstige, behandelingsresistente obsessieve-compulsieve stoornissen, en in de Verenigde Staten is goedkeuring voor deze indicatie verleend onder een HDE.

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap